Slovník LibreOffice Basic

Tento slovník vysvětluje některé technické termíny, se kterými se můžete setkat při práci s aplikací LibreOffice Basic.

Barvy

V LibreOffice Basic se s barvami pracuje jako s čísly typu long integer. Návratová hodnota funkcí dotazujících se na barvu je vždy číslo typu long integer. Při specifikování barev je možné použít i jejich RGB hodnoty, které je možné konvertovat na číslo long integer pomocí funkce RGB.

Desetinná čárka

Při převodu čísel používá LibreOffice Basic pro zjištění typu oddělovače desetinných míst a tisíců národní prostředí systému.

Toto chování má vliv nejenom na implicitní převod ( např. 1 + "2.3" = 3.3 ), ale i na funkci IsNumeric.

Jednotky AppFont

Jednotky Map AppFont jsou nezávislé na zařízení a rozlišení. Jedna jednotka Map AppFont se rovná jedné osmině průměrné výšky znaku (Systemfont) a jedné čtvrtině průměrné šířky znaku.

Měrné jednotky

V LibreOffice Basic lze parametr metody nebo vlastnost očekávající informace o jednotce zadat jako integer nebo long integer bez jednotky nebo řetězec s určením jednotky. Není-li metodě předána jednotka, bude použita implicitní jednotka pro aktivní typ dokumentu. Je-li parametr předán jako řetězec a obsahuje měrnou jednotku, implicitní nastavení se ignoruje. Implicitní měrnou jednotku pro typ dokumentu lze nastavit v - (Typ dokumentu) - Obecné.

Twipy

twip je jednotka nezávislá na obrazovce, která se používá k definování jednotné polohy a velikosti prvků obrazovky na všech zobrazovacích systémech. Twip je 1/1440 palce nebo 1/20 bodu tiskárny. Existuje 1440 twipů na palec nebo asi 567 twipů na centimetr.

Zápis adresy URL

Adresy URL (Uniform Resource Locator) jsou používány pro určení umístění zdrojů jako např. souborů v souborovém systému, typicky v síťovém prostředí. URL obsahuje specifikaci protokolu, počítače, cesty a souboru:

protokol://název.počítače/cesta/k/soubor.html

URL se nejčastěji používají v síti Internet pro webové stránky. Příklady protokolů mohou být http, ftp nebo file. Protokol file specifikuje soubor v lokálním souborovém systému.

Zápis URL nedovoluje použití některých speciálních znaků. Ty je třeba nahradit buď jinými znaky, nebo zakódovat. Jako oddělovač cesty se používá lomítko (/). Např. lokální soubor nazvaný v "notaci systému Windows" C:\Users\alice\Documents\My File.odt bude v zápisu URL pojmenován file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt.

Podpořte nás!