Spouštění interaktivní konzole Pythonu

Interaktivní konzole Pythonu, označovaná také jako interpret nebo shell Pythonu, nabízí programátorům rychlý způsob, jak spouštět příkazy a zkoušet kód bez nutnosti vytvářet soubor. Z tohoto terminálu je také možné zkoumat objekty UNO a procházet dokumentaci k modulům Pythonu pro LibreOffice.

note

V případě LibreOffice nainstalovaného z kompletního instalačního balíčku můžete použít buď Basic, nebo Python:


Pomocí makra Basicu


    Sub interpreter_console
      Const UNIX = 4
      ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
      install_path = ConvertFromURL(ps.Module)
      cmd = IIF(GetGuiType()=UNIX,"x-terminal-emulator -e ","")
      Shell(cmd + install_path + GetPathSeparator() + "python" )
    End Sub
  

Pomocí makra Pythonu


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import uno, os, subprocess
      
    def interpreter_console():
      ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      ps = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.util.PathSettings", ctx)
      install_path = uno.fileUrlToSystemPath(ps.Module)
      pgm = install_path + os.sep + "python" # Python shell/console path
      subprocess.Popen(pgm) # Start Python interactive Shell
      
  

Ukázkový výstup

Interaktivní konzole Pythonu

Alternativní konzole

Jako alternativu lze použít konzoli rozšíření APSO:

Konzole APSO

Podpořte nás!