Vstup a výstup na obrazovku

Je-li makro Pythonu spuštěno z nabídky Nástroje – Makra – Spustit makro, není v něm k dispozici standardní výstupní soubor Pythonu. Aby se zobrazil výstup modulu, je potřeba interaktivní konzole Pythonu. Z ní jsou dostupné funkce jako input(), print(), repr() a str().

Ikona tipu

Rozšíření Alternative Python Script Organizer (APSO) nabízí funkci msgbox() v rámci svého modulu apso_utils.


LibreOffice Basic používá pro vstup a výstup na obrazovku funkce InputBox(), Msgbox() a Print(). Alternativy pro Python se spoléhají buď na Abstract Windowing Toolkit z API pro LibreOffice, nebo na volání funkcí Basicu z Pythonu. Ve druhém případě se používá syntaxe, která se záměrně podobá té v Basicu, a kombinují se moduly v Pythonu a Basicu. Pro volání mezi jazyky Basic, BeanShell, JavaScript a Python se používá API Scripting Framework.

Syntaxe Pythonu:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Příklady:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Instalace:

Modul Pythonu screen_io


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Zobrazí dialogové okno se zprávou a vrátí hodnotu."""
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Zobrazí v dialogovém okně vstupní pole, kam může uživatel zadat text."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """Vypíše zadané řetězce nebo číselné výrazy do dialogového okna."""
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  

Modul Basicu uiScripts


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  

Podpořte nás!