Rozpoznávání operačního systému

Rozpoznání operačního systému lze provést pomocí jazyků Python i Basic.

note

Vlastnost ComputerName je k dispozici pouze v systému Windows. Omezením jazyka LibreOffice Basic se lze vyhnout voláním maker Pythonu z Basicu.


Pomocí třídy Pythonu:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Pomocí moduly třídy Basicu:

tip

LibreOffice Basic neumožňuje nativně rozpoznat systém MacOS X. Tuto platformu lze identifikovat pomocí rozhraní pro programování aplikací (API) pro LibreOffice.    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Vrátí název platformy jako "MAC", "UNIX", "WIN"
      ' Odvozeno z funkce "Tools.UCB.ShowHelperDialog"
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Příklady:

Pomocí Pythonu

>>> from < the_module > import Platform

>>> print(Platform().isMacOSX) # vlastnost objektu

True

>>> input(Platform().OSName) # vlastnost objektu

Darwin

Z nabídky Nástroje – Makra – Spustit makro.


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Pomocí jazyka LibreOffice Basic


    Sub Platform_example()
      Dim p As New Platform ' instance třídy Platform
      MsgBox p.isLinux ' vlastnost objektu
      Print p.isWindows, p.OSName ' vlastnosti objektu
    End Sub ' Platform_example
  

Podpořte nás!