Uspořádání a umístění skriptů Pythonu

Makra LibreOffice jsou seskupena v souborech s moduly, moduly jsou obvykle seskupeny do složek knihoven a knihovny bývají seskupeny do kontejnerů knihoven; kontejnery však mohou obsahovat také přímo moduly.

Knihovna se používá jako hlavní skupina buď pro celou kategorii maker, nebo pro celou aplikaci. V modulech je obvykle oddělena funkčnost, například uživatelské interakce a výpočty. Jednotlivá makra jsou představována funkcemi a podprogramy. Následující obrázek zobrazuje příklad hierarchické struktury knihovny maker v LibreOffice.

Diagram kontejneru knihoven

Obrázek: Hierarchie knihovny maker

Ke kontejnerům lze přistupovat ve všech aplikacích LibreOffice prostřednictvím uživatelského rozhraní. Volbou Nástroje > Makra > Správce maker > Python otevřete dialogové okno Makra Pythonu.

V seznamu Makro z jsou zobrazeny tři kontejnery knihoven:

  1. Moje makra: osobní makra dostupná pro aktuálního uživatele LibreOffice

  2. Makra aplikace: systémová makra distribuovaná s LibreOffice, dostupná pro všechny uživatele

  3. Makra dokumentu: každý dokument může obsahovat knihovny maker, které jsou v tomto dokumentu dostupné pro všechny uživatele

Umístění skriptů Pythonu

Návod, jak programově přistupovat k umístěním skriptů Pythonu, naleznete v části Získávání informací o relaci.

Makra aplikace

Do tohoto umístění (kontejneru) byla makra zkopírována instalačním programem. Jsou k dispozici každému uživateli počítače a může k nim přistupovat každý otevřený dokument. Chcete-li tato makra upravovat nebo je ukládat, potřebujete práva správce.

Umístění kontejneru Makra LibreOffice v souborovém systému závisí na operačním systému:

Moje makra

Tento kontejner je přístupný pouze uživateli LibreOffice. K jeho makrům má přístup jakýkoli otevřený dokument. Makra v tomto umístění jsou uložena v uživatelském profilu LibreOffice.

Kontejner Moje makra je umístěn uživatelském prostoru, který závisí na operačním systému:

Makra dokumentu

Makra dokumentu jsou vložena v dokumentu a jsou přístupná, pouze pokud je dokument otevřen.

Knihovny, moduly a makra

Makra Pythonu je možné uspořádat do knihoven, modulů a maker. Při vytváření nebo instalaci nových maker v souborech s moduly, nových souborů s moduly ve složkách knihoven nebo nových složkách knihoven v kontejnerech zohledňujte hierarchii knihovny maker.

Podpořte nás!