Uspořádání a umístění skriptů Pythonu

Soubory skriptů Pythonu jsou uloženy v souborovém systému ve složkách LibreOffice. Makra lze spustit na úrovni instalace, uživatele nebo souboru.

Umístění skriptů Pythonu

Návod, jak programově přistupovat k umístěním skriptů Pythonu, naleznete v části Získávání informací o relaci.

Kontejner Makra LibreOffice

Do tohoto umístění (kontejneru) byla makra zkopírována instalačním programem. Jsou k dispozici každému uživateli počítače a může k nim přistupovat každý otevřený dokument. Chcete-li tato makra upravovat nebo je ukládat, potřebujete práva správce.

Umístění kontejneru Makra LibreOffice v souborovém systému závisí na operačním systému:

Moje makra

Tento kontejner je přístupný pouze uživateli LibreOffice. K jeho makrům má přístup jakýkoli otevřený dokument. Makra v tomto umístění jsou uložena v uživatelském profilu LibreOffice.

Kontejner Moje makra je umístěn uživatelském prostoru, který závisí na operačním systému:

Makra dokumentu

Makra dokumentu jsou vložena v dokumentu a jsou přístupná, pouze pokud je dokument otevřen.

Knihovny, moduly a makra

Makra Pythonu je možné stejně jako makra Basicu uspořádat do knihoven, modulů a maker.

Vytvoření knihovny Pythonu

Knihovny jsou představovány složkami ve stromě kontejneru. Knihovna se vytvoří, přidáte-li složku do cílového kontejneru. Název knihovny je stejný jako název složky.

Vytvoření modulu Pythonu

Modul je představován souborem Pythonu v knihovně nebo kontejneru. Modul vytvoříte přidáním souboru do kontejneru.

Makra Pythonu

Makro je představováno objektem Pythonu v modulu.

Podpořte nás!