Import modulů Pythonu

Skripty Pythonu mohou být v LibreOffice trojího typu: osobní, sdílené nebo vložené v dokumentech. Jsou ukládány na různá místa popsaná v části Uspořádání a umístění skriptů Pythonu. Aby bylo možné moduly Pythonu importovat, musí být v době běhu jejich umístění známa.

V příkladu je toto znázorněno pro moduly ze souborového systému a pro moduly vložené v dokumentu. Pro přehlednost je vynecháno zpracování výjimek. Zaměnitelně jsou používány termíny knihovna nebo adresář a skripty nebo moduly. Termín makro Pythonu odkazuje na funkci v modulu.

warning

Při spouštění makra Pythonu z umístění <uživatelský profil>/Scripts/python se vždy prochází lokální adresář <uživatelský profil>/Scripts/python/pythonpath.


Import modulů ze souborového systému

Knihovny pro LibreOffice Basic obsahují třídy, podprogramy a proměnné, moduly Pythonu obsahují třídy, funkce a proměnné. Společné opětovně využitelné části pro Python nebo UNO je nutné uložit v kontejneru Moje makra v umístění (Uživatelský profil)/Scripts/python/pythonpath. Moduly jsou uspořádány do knihoven Pythonu, aby se zabránilo konfliktům mezi jejich názvy. Mezi sdílené moduly naimportujte uno.py.

Uživatelské nebo sdílené moduly

Osobní a sdílené skripty lze importovat, pokud jsou jejich adresáře zahrnuty v cestě běhového prostředí Pythonu. Podrobnosti týkající se vynechané třídy Session naleznete na stránce Získávání informací o relaci.


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    import sys
      
    user_lib = Session().UserPythonScripts # umístění uživatelských skriptů
    if not user_lib in sys.path:
      sys.path.insert(0, user_lib) # Přidá k prohledávaným cestám
    import screen_io as ui # modul 'screen_io.py' se nachází v adresáři user_lib
    # Následuje vlastní kód
  

V tomto příkladu v Pythonu je importovaný modul použit k vytvoření lokální proměnné XSCRIPTCONTEXT:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    import uno, sys
      
    share_lib = Session.SharedPythonScripts() # umístění sdílených skriptů
    if not share_lib in sys.path:
      sys.path.insert(0, share_lib) # Přidá k prohledávaným cestám
    from IDE_utils import ScriptContext # 'IDE_utils.py' se nachází ve sdílených skriptech Pythonu
    XSCRIPTCONTEXT = ScriptContext(uno.getComponentContext)
    # Následuje vlastní kód
  

Nainstalované moduly

Na rozdíl od osobních a sdílených skriptů je možné skripty z instalace LibreOffice importovat kdykoliv a přímo. Kromě modulů Pythonu pro LibreOffice uno a unohelper se to týká i dalších skriptů, které se nacházejí v adresáři <cesta_k_instalaci>/program, například modulu msgbox.

Pomocí shellu Pythonu:

>>> import msgbox, uno

>>> myBox = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())

>>> myBox.addButton("okay")

>>> myBox.renderFromButtonSize()

>>> myBox.numberOflines = 2

>>> print(myBox.show("A small message",0,"Dialog title"))

Import modulů v dokumentu

Následující příklad ilustruje import modulu Pythonu vloženého v dokumentu. Zpracování chyb je vynecháno. Cesta běhového prostředí Pythonu se aktualizuje ve chvíli, kdy se dokument otevře, a před tím, než se zavře. Návod, jak přiřadit makra Pythonu k událostem v dokumentu, naleznete v části Makra řízená událostmi.


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import sys, uno
      
    def OnDocPostOpenLoadPython():
      """ Během načtení dokumentu připraví import modulů Pythonu """
      PythonLibraries.loadLibrary('lib/subdir') # Přidá adresář k prohledávaným cestám
      PythonLibraries.loadLibrary('my_gui', 'screen_io') # Přidá adresář a naimportuje screen_io
      
    def OnDocQueryCloseUnloadPython():
      """ Během zavírání dokumentu vyčistí PYTHON_PATH """
      PythonLibraries.unloadLibrary('my_gui') # Vyčistí cesty běhového prostředí Pythonu
      # Poznámka: v tomto příkladu zůstane importovaný modul načtený.
      
    class PythonLibraries():
      """ Knihovna Pythonu pro načítání a import modulů
      
      upraveno z příkladu "Bibliothèque de fonctions" od Huberta Lamberta
      na stránce https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?p=286213 """
      def isImportedModule(module_name: str) -> bool:
        """ Zkontroluje seznam modulů """
        return (module_name in sys.modules.keys())
      def isLoadedLibrary(lib_name: str) -> bool:
        """ Zkontroluje obsah PYTHON_PATH """
        return (lib_name in sys.path)
      def loadLibrary(lib_name: str, module_name=None):
        """ přidá adresář do PYTHON_PATH, naimportuje modul podle názvu """
        doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
        url = uno.fileUrlToSystemPath(
          '{}/{}'.format(doc.URL,'Scripts/python/'+lib_name)
        if not url in sys.path:
          sys.path.insert(0, url)
        if module_name and not module_name in sys.modules.keys():
          return zipimport.zipimporter(url).load_module(module_name)
      def unloadLibrary(lib_name: str):
        """ odstraní adresář z PYTHON_PATH """
        sys.path.remove(lib_name)
      
    g_exportedScripts = (OnDocPostOpenLoadPython, OnDocQueryCloseUnloadPython)
  

Podpořte nás!