Otevření dialogového okna pomocí Pythonu

Statická dialogová okna LibreOffice jsou vytvářena pomocí editoru dialogových oken a ukládána na různá místa podle toho, zda jde o osobní (Moje makra), sdílená (Makra aplikace) nebo přímo do dokumentu vložená okna. Naopak dynamická dialogová okna jsou vytvářena za běhu skriptů Basicu, Pythonu nebo jiných jazyků podporovaných v LibreOffice. Zde je znázorněno otevírání statických dialogů pomocí Pythonu. Pro přehlednost je vynecháno zpracování výjimek a internacionalizace.

Dialogová okna v části Moje makra nebo Makra aplikace

V následujících příkladech se pomocí příkazu Nástroje - Makra - Spustit makro otevře konzole Access2Base Trace nebo importované dialogové okno TutorialsDialog:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

Dialogová okna vložená v dokumentu

V následujícím příkladu se otevře pomocí příkazu Nástroje - Makra - Spustit makro nově upravené dialogové okno Dialog1:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      """ Zobrazí dialogové okno z dokumentu """
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Příklady dynamických dialogových oken v Pythonu obsahuje soubor msgbox.py v adresáři {instalace}/program/.

Podpořte nás!