Překlad ovládacích prvků v editoru dialogových oken

Na nástrojové liště Jazyk v editoru dialogových oken Basic najdete nástroje pro zapnutí a správu lokalizovatelných dialogových oken.

Standardně vytvořené dialogové okno obsahuje řetězce pro jeden jazyk. Můžete chtít vytvořit dialogová okna, která automaticky zobrazí lokalizované texty podle uživatelova nastavení jazyka.

Zapnutí lokalizovatelných dialogových oken

 1. V editoru dialogových oken Basic otevřete nástrojovou lištu Jazyk volbou Zobrazit - Nástrojové lišty - Jazyk.

  Pokud již aktuální knihovna lokalizovatelná dialogová okna obsahuje, nástrojová lišta Jazyk se zobrazí automaticky.

 2. Klepněte na ikonu Spravovat jazykyIkona Spravovat jazyky na nástrojové liště Jazyk.

  Otevře se dialogové okno Spravovat jazyky uživatelského rozhraní. V tomto dialogovém okně lze spravovat jazyky aktuální knihovny. Název aktuální knihovny se zobrazuje v záhlaví okna.

 3. Klepnutím na Přidat v dialogovém okně přidáte záznam o jazyku.

  Tento krok přepne všechna nová dialogová okna na lokalizovatelná.

 4. Když poprvé klepnete na Přidat, zobrazí se dialog Nastavit výchozí jazyk uživatelského rozhraní. Když na tlačítko Přidat klepnete příště, jmenuje se dialogové okno Přidat jazyky uživatelského rozhraní.

  Výchozí jazyk také můžete změnit v dialogovém okně Spravovat jazyky uživatelského rozhraní.

 5. Zvolte jazyk.

  Tím přidáte do vlastností dialogového okna zdroje pro řetězce, které budou obsahovat přeložené verze všech dialogových oken. Jako nové řetězce se zkopírují texty z výchozího jazyka. Později se můžete přepnout na nový jazyk a řetězce přeložit.

 6. Zavřete dialogové okno nebo přidejte další jazyky.

Úprava lokalizovatelných ovládacích prvků v dialogovém okně

Jakmile přidáte do dialogových oken zdroje pro lokalizovatelné řetězce, můžete změnit jazyk v seznamu Aktuální jazyk na nástrojové liště Jazyk.

 1. Přepněte jazyk v seznamu Aktuální jazyk, aby se zobrazil výchozí jazyk.

 2. Vložte do dialogového okna ovládací prvky a zadejte všechny potřebné texty.

 3. Zvolte v seznamu Aktuální jazyk jiný jazyk.

 4. Ve vlastnostech ovládacího prvku přeložte všechny řetězce do jiného jazyka.

 5. Postup zopakujte pro všechny jazyky.

Uživatel dialogového okna uvidí řetězce v jazyce uživatelského rozhraní své verze LibreOffice, pokud pro tento jazyk poskytnete překlad.

Pokud se žádný jazyk neshoduje s uživatelovou verzí, použijí se texty z výchozího jazyka.

Pokud uživatel používá starší verzi LibreOffice, která nepracuje s lokalizovatelnými texty dialogových oken Basic, uvidí texty z výchozího jazyka.

Podpořte nás!