Otevření dialogového okna pomocí Basicu

V okně LibreOffice BASIC s vytvořeným dialogovým oknem opusťte Editor dialogových oken klepnutím na kartu s názvem modulu, ke kterému je dialogové okno přiřazeno. Karta s názvem modulu je na spodní straně okna.

Vytvořte rutinu Dialog1Show s následujícím kódem. V tomto příkladu bude název vytvořeného dialogového okna "Dialog1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Bez použití funkce "LoadDialog" je možné kód vyvolat takto:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Pokud spustíte tento kód, zobrazí se dialogové okno "Dialog1". Zavřete jej pomocí tlačítka Zavřít (x) v jeho záhlaví.

Podpořte nás!