Příklady programů pro ovládací prvky v Editoru dialogových oken

Následující příklady jsou pro nové dialogové okno nazvané "Dialog1". Vytvořte dialogové okno pomocí nástrojů z lišty Nástroje v editoru dialogových oken a přidejte následující ovládací prvky: zaškrtávací pole nazvané "CheckBox1", pole popisku nazvané "Label1", tlačítko nazvané "CommandButton1" a seznam nazvaný "ListBox1".

Ikona upozornění

Při propojení ovládacího prvku k proměnné objektu použijte jednotnou velikost písma (velká nebo malá písmena).


Globální funkce pro načítání dialogových oken


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Funkce LoadDialog je uložena v Tools.ModuleControls, které jsou dostupné v makrech a dialogových oknech aplikace.

Zobrazení dialogového okna


REM globální definice proměnných
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Čtení nebo úpravy vlastností ovládacích prvků v programu


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM získat model dialogového okna
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM zobrazit text Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM nastavit nový text pro ovládací prvek Label1
  oLabel1.Text = "Nové soubory"
  REM zobrazit vlastnosti ovládacího prvku CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM nastavit nový stav pro model ovládacího prvku CheckBox1
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM zobrazit vlastnosti ovládacího prvku CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM zobrazit vlastnosti ovládacího prvku CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM spustit dialogové okno
  oDialog1.Execute()
End Sub

Přidání položky do seznamu


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM přidat nový záznam do ListBoxu
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Odebrání položky ze seznamu


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM odstranit první položku z ListBoxu
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Podpořte nás!