Vytvoření ovládacích prvků v Editoru dialogových oken

Ovládací prvky přidáte do dialogového okna pomocí nástrojů na liště Nástroje editoru dialogových okne BASIC.

  1. Lištu Nástroje otevřete klepnutím na šipku vedle ikony Vložit ovládací prvky na nástrojové liště Makro.

  2. Klepněte na nástroj na nástrojové liště, například na Tlačítko.

  3. V dialogovém okně tlačítko roztáhněte na požadovanou velikost.

Podpořte nás!