Vytvoření dialogového okna v aplikaci Basic

  1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce dialogových oken a potom klepněte na Nový.

  2. Zadejte název dialogového okna a klepněte na tlačítko OK. Chcete-li jej později přejmenovat, klepněte pravým tlačítkem na kartu a zvolte Přejmenovat.

  3. Klepněte na Upravit. Otevře se editor dialogových oken Basic obsahující prázdné dialogové okno.

  4. Pokud nevidíte lištu Ovládací prvky, klepněte na šipku vedle ikony Ovládací prvky pro otevření nástrojové lišty Ovládací prvky.

  5. Pro vytvoření ovládacího prvku klepněte na jeho ikonu a umístěte jej do dialogového okna.

Podpořte nás!