Změna vlastností ovládacích prvků v Editoru dialogových oken

Vlastnosti ovládacích prvků, které přidáváte do dialogového okna, je možné změnit. Můžete například změnit barvu, název a velikost tlačítka, které jste přidali. Vlastnosti mohou být změněny při vytváření nebo úpravě dialogového okna. Některé vlastnosti lze změnit pouze za běhu programu.

Chcete-li změnit vlastnosti ovládacích prvků v režimu návrhu, klepněte na ovládací prvek pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.

Podpořte nás!