Access2Base

Co je Access2Base?

Access2Base je knihovna maker LibreOffice Basic určená pro vývojáře aplikací (firemních nebo soukromých) a pokročilé uživatele. Jedná se o jednu z knihoven uložených v části „Makra a dialogová okna aplikace“.

Všechny funkce implementované v těchto makrech jsou přímo inspirovány aplikací Microsoft Access. Makra lze volat zejména z aplikace LibreOffice Base, ale také z jakéhokoliv dokumentu LibreOffice (Writer, Calc, ...), v němž se přistupuje k datům uloženým v databázi.

Access2Base poskytuje API, jehož účelem je být stručnější, intuitivnější a snazší na naučení než standardní UNO API (API = Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací).

Ikona upozornění

Dokumentace ke knihovně je dostupná online na http://www.access2base.com.


Implementovaná makra zahrnují:

 1. zjednodušené a rozšířitelné API pro manipulace s formuláři, dialogovými okny a ovládacími prvky, podobné objektovému modelu aplikace Microsoft Access,

 2. API pro přístup do databáze s objekty tabulka, dotaz, sada záznamů a pole,

 3. množství akcí se stejnou syntaxí, jakou mají odpovídající makra nebo akce aplikace Microsoft Access,

 4. databázové funkce DLookup, DSum, ...,

 5. podporu zkráceného zápisu jako Forms!myForm!myControl

a navíc

 1. konzistentní správu chyb a výjimek,

 2. možnosti programování událostí formulářů, dialogů a ovládacích prvků a

 3. podporu vložených a samostatných (Writer) formulářů.

Porovnání Access2Base a Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Podpořte nás!