Barra Marc

En seleccionar un marc, la barra Marc ofereix les funcions més bàsiques per formatar-lo i posicionar-lo.

Defineix l'estil del paràgraf

Assigna un estil al paràgraf actual, als paràgrafs seleccionats o a un objecte seleccionat.

Defineix l'estil del paràgraf

Defineix l'estil del paràgraf

Ajustament desactivat

Situa l'objecte en una línia a banda en el document. El text del document apareix a sobre o a sota de l'objecte, però no als costats.

També podeu triar aquest paràmetre a la pàgina de la pestanya Ajusta.

Icona d'ajustament desactivat

Ajustament desactivat

Activa l'ajustament

Ajusta el text pels quatre costats del marc de la vora de l'objecte.

Aquesta icona representa l'opció Ajust de pàgina a la pàgina de la pestanya Ajusta.

Icona d'ajustament activat

Ajustament activat

Ajusta a la línia

Situa l'objecte davant del text.

També podeu definir aquest paràmetre a la pàgina de la pestanya Ajusta.

Icona d'ajusta a la línia

Ajusta a través de

Alinea a l'esquerra

Alinea la vora esquerra dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora esquerra amb el marge esquerre de la pàgina.

Icona Esquerra

Esquerra

Centra horitzontalment

Centra horitzontalment els objectes seleccionats. Al Draw o a l'Impress, si seleccioneu un sol objecte, s'alinea el centre de l'objecte amb el centre horitzontal de la pàgina.

Icon Centered

Centrada

Alinea a la dreta

Alinea la vora dreta dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora dreta amb el marge dret de la pàgina.

Icona Dreta

Dreta

Alinea a la part superior

Alinea verticalment la vora superior dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora superior amb el marge superior de la pàgina.

Icon Top

Superior

Alinea al centre vertical

Centra verticalment els objectes seleccionats. Al Draw o a l'Impress, si seleccioneu un sol objecte, se n'alinea el centre amb el centre vertical de la pàgina.

Icon Centered

Centrada

Alinea a la part inferior

Alinea verticalment la vora inferior dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora inferior amb el marge inferior de la pàgina.

Icon Bottom

Inferior

Vores

Feu clic a la icona Vores per obrir la barra d'eines Vores, on podeu modificar la vora de l'àrea d'un full o d'un objecte.

Icona Vores

Vores

Estil de la línia

Feu clic a aquesta icona per obrir la barra d'eines Estil de la línia on podeu modificar l'estil de la línia de la vora.

Icona Estil de línia

Estil de la línia

Color de la vora

Feu clic a la icona Color de la vora per obrir la barra d'eines Color de la vora, que us permet canviar el color de la vora d'un objecte.

Icona

Color de la línia (de la vora)

Color de fons

Feu clic per obrir una barra d'eines on podeu fer clic en un color de fons per a un paràgraf. El color s'aplica al fons del paràgraf actual o dels paràgrafs seleccionats.

Icon Background color

Color de fons

Propietats del marc

Insereix un marc que es pot utilitzar per a crear una disposició d'una o més columnes de text i objectes.

Icon Frame Properties

Propietats del marc

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'ordre d'apilament, de manera que quedi davant de la resta d'objectes.

Icon Bring to Front

Porta al davant

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'ordre d'apilament, de manera que quedi darrere de la resta d'objectes.

Icon Send to Back

Envia al fons

Anchor

Us permet commutar entre les opcions d'ancoratge.

Icon Anchor

Àncora

Enllaça els marcs

Enllaça el marc seleccionat amb el marc següent. El text flueix automàticament d'un marc a l'altre.

Icona Enllaça els marcs

Enllaça els marcs

Desenllaça els marcs

Trenca l'enllaç entre dos marcs. Només podeu trencar l'enllaç que va des del marc seleccionat fins al marc de destí.

Icon Unlink Frames

Desenllaça els marcs

Ens cal la vostra ajuda!