Regles

Els regles mostren les dimensions de la pàgina i la posició dels tabuladors, els sagnats, els marges i les columnes. Tots ells es poden modificar sobre els regles utilitzant el ratolí.

En fer doble clic al regle, es pot obrir el diàleg Paràgraf i assignar una formatació de paràgraf directa al paràgraf actual o a tots els paràgrafs seleccionats.

Definició de tabulacions

Al regle, definiu les tabulacions amb el ratolí per al paràgraf actual o per a tots els paràgrafs seleccionats.

Setting Indents, Margins, and Columns

Podeu definir amb el ratolí els sagnats i marges per al paràgraf actual o per a tots els paràgrafs seleccionats.

Ens cal la vostra ajuda!