Regles

Els regles mostren les dimensions de la pàgina i la posició dels tabuladors, els sagnats, els marges i les columnes. Tots ells es poden modificar sobre els regles utilitzant el ratolí.

Si feu doble clic sobre el regle obrireu el diàleg Paràgraf i podreu assignar la formatació directa del paràgraf actual o dels paràgrafs seleccionats.

Definició de tabulacions

Al regle, definiu les tabulacions amb el ratolí per al paràgraf actual o per a tots els paràgrafs seleccionats.

Setting Indents, Margins, and Columns

Podeu definir amb el ratolí els sagnats i marges per al paràgraf actual o per a tots els paràgrafs seleccionats.

Ens cal la vostra ajuda!