Barra d'estat

La barra d'estat conté informació sobre el document actual i diversos botons amb funcions especials.

Número de pàgina

El número de pàgina actual es mostra en aquest camp de la barra d'estat. Un clic obre «Ves a la pàgina» amb el qual podeu navegar pel document. Un clic dret mostra tots els marcadors del document. Feu clic en un marcador per a col·locar el cursor de text en la ubicació del marcador.

Recompte de paraules

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Estil de la pàgina actual

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Llengua

Displays the language for the selected text. Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.

Mode d'inserció

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Mode de selecció

Commuta entre els modes de selecció.

Modificació del document

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Signatura digital

Click to start digital signature process. You must have a digital certificate to complete the process. See also Digital Signatures.

Visualització combinada

Mostra informació actual sobre el document actiu.

Disposició de visualització i escala

Hi ha tres controls a la barra d'estat del Writer que us permeten canviar l'escala i la disposició de la visualització dels documents de text.

Les icones de disposició de la visualització mostren, d'esquerra a dreta: mode d'una sola columna; mode de visualització amb les pàgines una al costat de l'altra; mode de llibre amb dues pàgines, com un llibre obert.

Arrossegueu el botó d'escala cap a l'esquerra per mostrar més pàgines; arrossegueu-lo cap a la dreta per ampliar una pàgina i mostrar una àrea més petita d'aquesta.

Escala

Indica el factor d'escala de la visualització actual de la pàgina.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Ens cal la vostra ajuda!