Barra d'estat

La barra d'estat conté informació sobre el document actual i diversos botons amb funcions especials.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Estil de la pàgina actual

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Llengua

Mostra la llengua del text seleccionat.
Feu-hi clic per obrir un menú des del qual podeu triar una altra llengua per al text seleccionat o per al paràgraf actual.
Trieu l'opció Cap per excloure aquest text de la verificació ortogràfica i de la partició de mots.
Trieu Reinicialitza a la llengua per defecte per tornar a aplicar la llengua per defecte a la selecció o al paràgraf.
Trieu l'opció Més per obrir un diàleg amb més opcions.

Mode d'inserció

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Mode de selecció

Here you can switch between different selection modes.

Modificació del document

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Signatura digital

Vegeu també Signatures digitals.

Visualització combinada

Mostra informació actual sobre el document actiu.

Disposició de visualització i escala

Hi ha tres controls a la barra d'estat del Writer que us permeten canviar l'escala i la disposició de la visualització dels documents de text.

Les icones de disposició de la visualització mostren, d'esquerra a dreta: mode d'una sola columna; mode de visualització amb les pàgines una al costat de l'altra; mode de llibre amb dues pàgines, com un llibre obert.

Arrossegueu el botó d'escala cap a l'esquerra per mostrar més pàgines; arrossegueu-lo cap a la dreta per ampliar una pàgina i mostrar una àrea més petita d'aquesta.

Escala

Indica el factor d'escala de la visualització actual de la pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!