Barra Propietats de l'objecte de dibuix

Podeu veure la barra Propietats de l'objecte de dibuix al Writer i al Calc. Seleccioneu el menú Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Propietats de l'objecte de dibuix. Els controls s'habiliten quan se selecciona un objete de dibuix. Per defecte, es mostren icones diferents si el document actual és un document de text o si és un full de càlcul.

Línia

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Icona Línia

Línia

Estil de la fletxa

Obre la barra d'eines Extrems de fletxa. Utilitzeu els símbols que es mostren per definir l'estil de l'extrem de la línia seleccionada.

Icon Line Ends

Estil de la fletxa

Estil de la línia

Seleccioneu l'estil de línia que voleu utilitzar.

Icon Line Style

Estil de línia

Amplada de la línia

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Icon Line Width

Amplada de la línia

Color de la línia

Seleccioneu un color per a la línia.

Icon Line Color

Color de línia

Àrea

Defineix les propietats d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Icona Àrea

Àrea

Estil/emplenament de l'àrea

Seleccioneu el tipus d'emplenament que voleu aplicar a l'objecte de dibuix seleccionat.

Icon Area Style / Filling

Estil/emplenament de l'àrea

Gira

Gira l'objecte seleccionat.

Icona

Gira

Anchor

Us permet commutar entre les opcions d'ancoratge.

Icon Anchor

Àncora

Al primer pla

Mou l'objecte seleccionat davant del text.

Icon To Foreground

Al fons

Al fons

Mou l'objecte seleccionat darrere del text.

Icon To Background

Al fons

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'ordre d'apilament, de manera que quedi davant de la resta d'objectes.

Icon Bring to Front

Porta al davant

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'ordre d'apilament, de manera que quedi darrere de la resta d'objectes.

Icon Send to Back

Envia al fons

Alineació

Modifica l'alineació dels objectes seleccionats.

Icona

Alineació

Ens cal la vostra ajuda!