Barres d'eines

Aquesta secció ofereix una perspectiva general de les barres d'eines disponibles al LibreOffice Writer. Aquesta visió general descriu la configuració per defecte de la barra d'eines per al LibreOffice.

Barra Estàndard

La barra Estàndard és disponible a totes les aplicacions del LibreOffice.

Barra de formatació

La barra Format conté diverses funcions de formatació de text.

Barra Dibuix

La barra Dibuix conté eines d'edició d'ús freqüent. Feu clic a la fletxa ubicada al costat d'una icona per a obrir una barra d'eines que conté més ordres.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Barra d'imatges

La barra Imatges conté funcions per formatar els gràfics de mapa de bits seleccionats i posicionar-los.

Barra Marc

En seleccionar un marc, la barra Marc ofereix les funcions més bàsiques per formatar-lo i posicionar-lo.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Barra Taula

La barra Taula conté les funcions que necessiteu quan treballeu amb taules. La barra apareix quan moveu el cursor cap a una taula.

Barra Propietats de l'objecte de dibuix

Podeu veure la barra Propietats de l'objecte de dibuix al Writer i al Calc. Seleccioneu el menú Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Propietats de l'objecte de dibuix. Els controls s'habiliten quan se selecciona un objete de dibuix. Per defecte, es mostren icones diferents si el document actual és un document de text o si és un full de càlcul.

Barra Pics i numeració

La barra de Pics i numeració conté funcions que modifiquen l'estructura dels paràgrafs de la llista, com ara canviar-ne l'ordre i el nivell que tenen a la llista.

Barra Objecte de text

Conté ordres de formatació per a text que està contingut en un objecte de dibuix. La barra Objecte de text apareix quan feu doble clic en un objecte de dibuix.

Barra d'estat

La barra d'estat conté informació sobre el document actual i diversos botons amb funcions especials.

Previsualització d'impressió

La barra Previsualització d'impressió apareix quan es visualitza el document actual en el mode de previsualització d'impressió.

Barra de dades de la taula

Utilitzeu la barra Dades de la taula per controlar la visualització de les dades.

Regles

Els regles mostren les dimensions de la pàgina i la posició dels tabuladors, els sagnats, els marges i les columnes. Tots ells es poden modificar sobre els regles utilitzant el ratolí.

Barra de fórmules

La barra de fórmules us permet crear i inserir càlculs en un document de text. Per activar la barra de fórmules, premeu F2.

Insereix

La barra d'eines conté diverses funcions per inserir marcs, gràfics, taules i altres objectes.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Barra d'eines Combinació de correu

La barra d'eines Combinació de correu conté ordres per a dur a terme els passos finals del procés de combinació de correu.

Ens cal la vostra ajuda!