Barres d'eines

Aquesta secció ofereix una perspectiva general de les barres d'eines disponibles al LibreOffice Writer. Aquesta visió general descriu la configuració per defecte de la barra d'eines per al LibreOffice.

Barra Pics i numeració

La barra de Pics i numeració conté funcions que modifiquen l'estructura dels paràgrafs de la llista, com ara canviar-ne l'ordre i el nivell que tenen a la llista.

Barra Dibuix

La barra Dibuix conté eines d'edició d'ús freqüent. Feu clic a la fletxa ubicada al costat d'una icona per a obrir una barra d'eines que conté més ordres.

Barra Propietats de l'objecte de dibuix

Podeu veure la barra Propietats de l'objecte de dibuix al Writer i al Calc. Seleccioneu el menú Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Propietats de l'objecte de dibuix. Els controls s'habiliten quan se selecciona un objete de dibuix. Per defecte, es mostren icones diferents si el document actual és un document de text o si és un full de càlcul.

Barra Cerca

La barra d'eines Cerca es pot usar per a cercar ràpidament entre els continguts dels documents del LibreOffice.

Fontwork

La barra d'eines Fontwork s'obre quan seleccioneu un objecte Fontwork.

Barra de formatació

La barra Format conté diverses funcions de formatació de text.

Controls de formulari

El Formulari Controls barra d'eines o submenú conté eines que necessiteu per crear un formulari interactiu. Podeu utilitzar la barra d'eines o el submenú per afegir controls a un formulari en un text dibuix full de càlcul presentació o document HTML per exemple un botó que executa una macro.

Barra Navegació de formularis

La barra Navegació de formularis conté icones per editar una taula d'una base de dades o per controlar la visualització de les dades. Aquesta barra es mostra a la part inferior en els documents que contenen camps enllaçats a una base de dades.

Barra Marc

En seleccionar un marc, la barra Marc ofereix les funcions més bàsiques per formatar-lo i posicionar-lo.

Barra d'imatges

La barra Imatges conté funcions per formatar els gràfics de mapa de bits seleccionats i posicionar-los.

Insereix

La barra d'eines conté diverses funcions per inserir marcs, gràfics, taules i altres objectes.

LibreLogo

El LibreLogo és un entorn de programació similar al Logo, simple i traduït, amb imatges vectorials de tortuga per ensenyar programació i processament de text, DTP i creació d'imatges. Visiteu http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Barra d'eines Combinació de correu

La barra d'eines Combinació de correu conté ordres per a dur a terme els passos finals del procés de combinació de correu.

Barra d'eines Reproducció multimèdia

Obriu la barra d'eines Reproducció multimèdia

Barra Eines

Mostra o amaga la barra Eines.

Navega per la barra d'eines

Obre Navega per la barra d'eines.

Barra Objecte OLE

La barra Objecte OLE apareix quan se seleccionen objectes, i conté les funcions més importants per a formatar i posicionar objectes.

Barra Estàndard

La barra Estàndard és disponible a totes les aplicacions del LibreOffice.

Barra Taula

La barra Taula conté les funcions que necessiteu quan treballeu amb taules. La barra apareix quan moveu el cursor cap a una taula.

Barra Objecte de text

Conté ordres de formatació per a text que està contingut en un objecte de dibuix. La barra Objecte de text apareix quan feu doble clic en un objecte de dibuix.

Barra Eines

Mostra o amaga la barra Eines.

Barra d'eines Seguiment de canvis

Conté les ordres disponibles per a fer el seguiment de canvis al fitxer.

Barra d'eines Classificació

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Ens cal la vostra ajuda!