Formulari

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Mode de disseny

Activa o desactiva el mode de disseny de formularis.

Auxiliars de controls

Activa o desactiva els auxiliar de controls.

Camp d'etiqueta

Icon Label Field

Crea un camp per mostrar text. Aquestes etiquetes només serveixen per mostrar text predefinit. No es poden fer entrades en aquests camps.

Quadre de text

Icon Text Box

Crea un quadre de text. Els quadres de text són camps en els quals l'usuari pot introduir text. En un formulari, els quadres de text mostren dades o permeten introduir dades noves.

Casella de selecció

Icon Check Box

Crea una casella de selecció. Les caselles de selecció permeten activar o desactivar una funció d'un formulari.

Botó d'opció

Icon Option Button

Crea un botó d'opció. Els botons d'opció permeten a l'usuari triar una de diferents opcions. Els botons d'opció amb la mateixa funció tenen el mateix nom (propietat Nom). Normalment, se'ls assigna un quadre de grup.

Quadre de llista

Icon List Box

Crea un quadre de llista. Un quadre de llista permet als usuaris seleccionar una entrada d'una llista. Si el formulari està enllaçat amb una base de dades i la connexió a la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre de llista apareixerà automàticament després que el quadre de llista s'insereixi al document. Aquest auxiliar us ajuda a crear el quadre de llista.

Quadre combinat

Icon Combo Box

Crea un quadre combinat. Un quadre combinat és un quadre de llista d'una sola línia amb una llista desplegable de la qual els usuaris trien una opció. Podeu assignar la propietat "només de lectura" al quadre combinat perquè els usuaris no puguin introduir entrades que no siguin les que hi ha a la llista. Si el formulari està enllaçat a una base de dades i la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre combinat apareixerà automàticament després que inseriu el quadre combinat al document.

Botó per prémer

Icon Push Button

Crea un botó per prémer. Aquesta funció es pot utilitzar per a executar una ordre per a un esdeveniment definit, com ara un clic amb el ratolí.

Podeu aplicar text i gràfics a aquests botons.

Botó d'imatge

Icon image button

Crea un botó que es mostra com una imatge. A part de la representació gràfica, un botó d'imatge té les mateixes propietats que un botó "normal".

Camp formatat

Icon Formatted Field

Crea un camp formatat. Un camp formatat és un quadre de text en el qual podeu definir com es formaten les entrades i les sortides, i quins valors de limitació s'apliquen.

Un camp formatat té propietats especials de control (trieu Format ▸ Control).

Més camps

Camps de formulari de data, hora, numèric, moneda i emmascarat.

Quadre de grup

Icon Group Box

Crea un quadre per a agrupar visualment diversos controls. Els quadres de grup permeten agrupar els botons d'opció en un quadre.

Si inseriu un marc de grup al document, s'inicia l'Auxiliar d'elements de grup, que permet crear fàcilment un grup d'opcions.

Nota: quan arrossegueu un quadre de grup a sobre de controls que ja existeixen i llavors voleu seleccionar un control, primer heu d'obrir el menú contextual del quadre de grup i triar Organitza ▸ Envia-ho al fons. Tot seguit, seleccioneu el control mentre premeu .

note

Els quadres de grup només s'utilitzen per a aconseguir un efecte visual. Es pot fer un agrupament funcional de camps d'opció mitjançant la definició d'un nom: sota les propietats de Nom de tots els camps d'opció, introduïu el mateix nom per a agrupar-los.


Control d'imatge

Icon Image Control

Crea un control d'imatge. Només es pot utilitzar per afegir imatges des d'una base de dades. En el document del formulari, feu doble clic a un d'aquests controls per obrir el diàleg Insereix un gràfic i inserir la imatge. També hi ha un menú contextual (que no apareix en el mode de disseny) amb ordres per inserir i suprimir la imatge.

Les imatges d'una base de dades es poden mostrar en un formulari, i les imatges noves es poden inserir a la base de dades sempre que el control d'imatge no estigui protegit contra escriptura. El control ha de fer referència a un camp de la base de dades del tipus d'imatge. Per tant, introduïu el camp de dades a la finestra de propietats de la pestanya Dades.

Selecció de fitxers

Icon File Selection

Crea un botó que permet seleccionar fitxers.

Control de taula

Icon Table Control

Crea un control de taula per a mostrar la taula d'una base de dades. Si creeu un control de taula nou, apareix l'Auxiliar d'elements de taula.

Informació especial sobre els controls de taula.

Barra de navegació

Icon Navigation bar

Crea una barra de navegació.

La barra Navegació permet moure-us pels registres d'una base de dades o d'un formulari d'una base de dades. Els controls de la barra Navegació funcionen igual que els controls de la barra Navegació per defecte del LibreOffice.

Propietats dels controls

Obre un diàleg per a editar les propietats d'un control seleccionat.

Propietats del formulari

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Navegador de formularis

Obre el Navegador de formularis. El Navegador de formularis mostra tots els formularis i subformularis del document actual amb els seus controls respectius.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Obre en mode de disseny

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Focus de control automàtic

Activa o desactiva el focus de control automàtic

Ens cal la vostra ajuda!