Estils

Conté ordres per a aplicar, crear, modificar, actualitzar, carregar i gestionar estils en un document de text.

Entrades dels estils de text

Les entrades inclouen els estils de paràgraf, caràcter i llista més comuns. Feu clic a l'estil per a aplicar-lo.

tip

You can customize the list of styles entries using menu Tools - Customize. Because custom styles belongs to the actual document, remember to store the customized menu in the document scope.


Edita l'estil

Obre el diàleg Estil de paràgraf per al paràgraf actual.

Actualitza l'estil seleccionat

Actualitza l'estil de paràgraf amb la formatació directa aplicada al paràgraf actual.

Estil nou a partir de la selecció

Afegeix un estil de paràgraf amb els paràmetres de la selecció actual. Se us sol·licitarà el nom de l'estil.

Carrega els estils de la plantilla

Importa els estils d'un altre document o plantilla al document actual.

Gestiona els estils

Obre el Tauler d'estils de la barra lateral.

Ens cal la vostra ajuda!