Eines

Conté eines ortogràfiques, una galeria d'objectes d'art que podeu afegir al document, i també eines per configurar els menús i les preferències de configuració del programa.

Ortografia

Permet verificar l'ortografia de manera manual.

Comprovació automàtica de l'ortografia

Comprova automàticament l'ortografia mentre escriviu i subratlla els errors.

Tesaurus

Obre un quadre de diàleg per reemplaçar la paraula actual per un sinònim o per un terme relacionat.

Llengua

Obre un submenú que us permet triar ordres específiques per a les llengües.

Recompte de paraules

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Accessibility Check

Review common accessibility problems in the document, and support for PDF/UA specifications in the PDF export dialog.

Correcció automàtica

Formata automàticament el fitxer d'acord amb les opcions que heu establert a Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica.

Text automàtic

Crea, edita o insereix text automàtic. Podeu emmagatzemar text formatat, text amb gràfics, taules i camps com a text automàtic. Per a inserir-lo ràpidament, escriviu la drecera per al text automàtic en el document i premeu F3.

Mapa d'imatge

permet adjuntar URL a àrees específiques anomenades punts d'accés en un gràfic o en un grup de gràfics. Un mapa d'imatge és un grup d'un o més punts d'accés.

Emmascara

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Emmascarament automàtic

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Numeració de capítols

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

Numeració de línies

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Notes al peu i notes finals

Especifica la configuració de visualització de les notes al peu i les notes finals.

Auxiliar de combinació de correu

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Base de dades bibliogràfica

Inseriu, editeu i organitzeu registres de la base de dades bibliogràfica.

Font de la llibreta d'adreces

Editeu les assignacions de camps i la font de dades de la llibreta d'adreces.

Actualitza

Actualitza els elements que tenen un contingut dinàmic en el document actual, com ara camps i índexs.

Protect Document

Activa o desactiva la protecció contra escriptura per als camps i els marcadors del document.

Calcula

Calcula la fórmula seleccionada i copia el resultat en el porta-retalls.

Ordena

Ordena els paràgrafs o les files de la taula seleccionats de forma alfabètica o numèrica. Podeu definir fins a tres claus d'ordenació, i també combinar claus d'ordenació numèriques i alfanumèriques.

Macros

Us permet enregistrar o organitzar i editar macros.

Gestor d'extensions

El gestor d'extensions afegeix, suprimeix, desactiva, activa i actualitza les extensions del LibreOffice.

Personalitza

Permet personalitzar els menús, els menús contextuals, les tecles de drecera, les barres d'eines i les assignacions de macros a esdeveniments del LibreOffice.

Opcions

Aquesta ordre obre un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.

Ens cal la vostra ajuda!