Format

Conté ordres per a formatar la disposició i els continguts del document.

Text

Obre un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Neteja el format directe

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Numeració i pics

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Guia fonètica asiàtica

Permet afegir comentaris al costat dels caràcters asiàtics a tall de guia de pronunciació.

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i la disposició de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Seccions

Canvia les propietats de les seccions definides al vostre document. Per a inserir una secció, seleccioneu el text o feu clic al document i trieu Insereix ▸ Secció.

Correcció automàtica

Formata automàticament el fitxer d'acord amb les opcions que heu establert a Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica.

Ancora

Defineix les opcions d'ancoratge per a l'objecte seleccionat.

Ajusta

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Alineació (objectes)

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

Alineació (objectes de text)

Definiu les opcions d'alineació de la selecció actual.

Organitza

Changes the stacking order of the selected object(s).

Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Objecte

Obre un submenú per editar les propietats de l'objecte seleccionat.

Marc

Insereix un marc que es pot utilitzar per a crear una disposició d'una o més columnes de text i objectes.

Imatge

Formata la mida, la posició i altres propietats de la imatge seleccionada.

Ens cal la vostra ajuda!