Format

Conté ordres per a formatar la disposició i els continguts del document.

Text

Obre un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Espaiat

Obre un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Alinea

Obre un submenú des d'on podreu alinear text i objectes.

Llistes

Obre un submenú on podreu modificar l'estructura dels paràgrafs numerats i amb pics.

Clona el format

Seleccioneu text o un objecte i feu clic en aquesta icona. Tot seguit, feu clic en un altre text o arrossegueu, o bé feu clic en un objecte per aplicar-hi la mateixa formatació.

Neteja el format directe

Treu la formatació directa de la selecció.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Numeració i pics

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Estil de pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i la disposició de l'estil de pàgina actual, inclosos els marges, les capçaleres i peus i el fons de les pàgines.

Títol de la pàgina

Obre el submenú on podreu dissenyar el títol de la pàgina.

Comentaris

Quan hi ha comentaris, es presenta el diàleg de caràcters. Els canvis en el format i en el tipus de lletra s'apliquen a tots els comentaris.

Guia fonètica asiàtica

Permet afegir comentaris al costat dels caràcters asiàtics a tall de guia de pronunciació.

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i la disposició de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Seccions

Canvia les propietats de les seccions definides al vostre document. Per a inserir una secció, seleccioneu el text o feu clic al document i trieu Insereix ▸ Secció.

Imatge

Formata la mida, la posició i altres propietats de la imatge seleccionada.

Quadre de text i forma

Obre un submenú per modificar la posició, la forma, la línia, l'àrea, els atributs del text i el fontwork d'un quadre de text o forma seleccionat.

Marc i objecte

Obre un submenú per enllaçar i desenllaçar marcs i, editar les propietats d'un marc seleccionat.

Nom

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Descripció

Assigna un títol i una descripció a l'objecte seleccionat. Ambdós són accessibles per a les eines d'accessibilitat, i també com a etiquetes alternatives quan exporteu el document.

Ancora

Defineix les opcions d'ancoratge per a l'objecte seleccionat.

Ajusta

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Organitza

Changes the stacking order of the selected object(s).

Gira o capgira

Obre un submenú on podeu girar o capgirar una forma o imatge seleccionada. Els quadres de text només es poden girar.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Ens cal la vostra ajuda!