Format

Cont茅 ordres per a formatar la disposici贸 i els continguts del document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Clona la formataci贸

Seleccioneu text o un objecte i feu clic en aquesta icona. Tot seguit, feu clic en un altre text o arrossegueu, o b茅 feu clic en un objecte per aplicar-hi la mateixa formataci贸.

Neteja el format directe

Treu la formataci贸 directa de la selecci贸.

Spotlight Direct Character Formatting

Assenyala la formataci贸 directa de car脿cters aplicada en el text.

Car脿cter

Modifica el tipus de lletra i la formataci贸 de tipus de lletra dels car脿cters seleccionats.

Par脿graf

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Llistes

Opens a submenu where you can choose commands to create and work on lists.

Pics i numeraci贸

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Themes

The bundling of color, font and format settings is possible under the concept of Theme.

Estil de p脿gina

Especifiqueu els estils de formataci贸 i la disposici贸 de l'estil de p脿gina actual, inclosos els marges, les cap莽aleres i peus i el fons de les p脿gines.

Portada

Opens a dialog where you can design a title page.

Comentaris

Quan hi ha comentaris, es presenta el di脿leg de car脿cters. Els canvis en la formataci贸 i en la lletra tipogr脿fica s'apliquen a tots els comentaris.

Guia fon猫tica asi脿tica

Permet afegir comentaris al costat dels car脿cters asi脿tics a tall de guia de pronunciaci贸.

Nom茅s es pot accedir a aquestes ordres despr茅s d'activar la compatibilitat amb lleng眉es asi脿tiques a 鈻 Lleng眉es i configuracions locals 鈻 General.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i la disposici贸 de la columna per a un estil de p脿gina, un marc o una secci贸.

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Sections

Changes the properties of sections defined in your document.

Imatge

Opens a submenu where you can choose commands to manipulate images.

Quadre de text i forma

Obre un submen煤 per a editar les propietats del quadre de text o la forma que h脿giu seleccionat.

Marc i objecte

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

Name

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar r脿pidament al Navegador.

Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Ancoratge

Shows anchoring options for the selected object.

Wrap

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. Tamb茅 podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Rotate or Flip

Opens a submenu where you can rotate or flip a selected shape or image. Text boxes can only be rotated.

Group

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Ens cal la vostra ajuda!