Format

Conté ordres per a formatar la disposició i els continguts del document.

Text

Obre un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Espaiat

Obre un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Alinea el text

Obre un submenú des d'on podreu alinear text i objectes.

Clona la formatació

Seleccioneu text o un objecte i feu clic en aquesta icona. Tot seguit, feu clic en un altre text o arrossegueu, o bé feu clic en un objecte per aplicar-hi la mateixa formatació.

Neteja el format directe

Treu la formatació directa de la selecció.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Llistes

Obre un submenú on podeu modificar la formatació dels paràgrafs de la llista.

Numeració i pics

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Estil de pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i la disposició de l'estil de pàgina actual, inclosos els marges, les capçaleres i peus i el fons de les pàgines.

Portada

Obre un diàleg on podreu dissenyar una portada.

Comentaris

Quan hi ha comentaris, es presenta el diàleg de caràcters. Els canvis en la formatació i en la lletra tipogràfica s'apliquen a tots els comentaris.

Guia fonètica asiàtica

Permet afegir comentaris al costat dels caràcters asiàtics a tall de guia de pronunciació.

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a ▸ Paràmetres de la llengua ▸ Llengües.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i la disposició de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Marca d'aigua

Insert a watermark text in the current page style background.

Seccions

Canvia les propietats de les seccions definides al vostre document. Per a inserir una secció, seleccioneu el text o feu clic al document i trieu Insereix ▸ Secció.

Imatge

Formata la mida, la posició i altres propietats de la imatge seleccionada.

Quadre de text i forma

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Marc i objecte

Obre un submenú per enllaçar i desenllaçar marcs i, editar les propietats d'un marc seleccionat.

Nom

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Descripció

Assigna un títol i una descripció a l'objecte seleccionat. Ambdós són accessibles per a les eines d'accessibilitat, i també com a etiquetes alternatives quan exporteu el document.

Ancora

Defineix les opcions d'ancoratge per a l'objecte seleccionat.

Ajusta

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Organitza

Changes the stacking order of the selected object(s).

Gira o capgira

Obre un submenú on podeu girar o capgirar una forma o imatge seleccionada. Els quadres de text només es poden girar.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Ens cal la vostra ajuda!