Visualitza

Aquest menú conté ordres per a controlar la visualització en pantalla del document.

Normal

Mostra l'aspecte que tindrà el document al moment d'imprimir-lo.

Web

Mostra el document amb l'aspecte que tindria si es visualitzés a un navegador web. Aquesta opció és útil si esteu creant documents HTML.

Interfície d'usuari

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Codi font HTML

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

Barres d'eines

Obre un submenú que permet mostrar barres d'eines i amagar-les. Les barres d'eines contenen icones i opcions que permeten accedir ràpidament a les ordres del LibreOffice.

Barra d'estat

Mostra o amaga la barra d'estat a la part superior de la finestra.

Regles

Conté un submenú per a mostrar o amagar els regles horitzontal i vertical.

Barres de desplaçament

Mostra o amaga les barres de desplaçament horitzontal i vertical que s'usen per a canviar l'àrea visible d'un document que no cap a la finestra.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Marques de formatació

Mostra els caràcters no imprimibles del text, com ara marques de paràgraf, salts de línia, tabuladors i espais.

Límits del text

Mostra o amaga els límits de l'àrea imprimible d'una pàgina. Les línies del límit no s'imprimeixen.

Límits de la taula

Mostra o amaga les vores de les cel·les de les taules que no tenen vores. Els límits només són visibles en la pantalla i no s'imprimeixen.

Imatges i diagrames

Mostra o amaga els objectes gràfics d'un document, com ara imatges i diagrames.

Show Whitespace

Mostra el document amb els marges superior i inferior, la capçalera i el peu i un espai entre les pàgines. Desmarqueu la casella per a reduir tots els elements citats i mostrar el document com a un flux continu de pàgines. Amagar els espais en blanc només és possible en utilitzar la visualització d'una sola pàgina.

Show Track Changes

Mostra o amaga els canvis enregistrats

Comentaris

Mostra o amaga els comentaris i respostes d'un document.

Comentaris resolts

Permet mostrar o amagar els comentaris resolts.

Ombreigs dels camps

Mostra o amaga els ombreigs dels camps en el document, inclosos espais no separables, guionets personalitzats, índexs i notes al peu.

Noms dels camps

Commuta entre mostrar els camps com a noms de camps o com a valors dels camps.Si es marca l'opció es mostren els noms dels camps i si es desmarca es mostren els valors dels camps. Alguns tipus de camps no es poden mostrar.

Paràgrafs amagats

Mostra o amaga els paràgrafs amagats. Aquesta opció només afecta la visualització en pantalla dels paràgrafs amagats, i no la seva impressió.

Barra lateral

La barra lateral és una interfície gràfica vertical d'usuari que principalment proporciona propietats contextuals, gestió d'estils, navegació de documents i funcions de la galeria multimèdia.

Styles (Sidebar)

Utilitzeu la finestra Estils per a aplicar, crear, editar, afegir i suprimir estils de formatació. Feu doble clic en una entrada per a aplicar-hi l'estil.

Galeria

Obre la Galeria de la barra lateral, on es poden seleccionar imatges i clips d'àudio per inserir-los en un document.

Navegador

Mostra o amaga la finestra del Navegador, on podeu saltar ràpidament a diverses parts del document. El Navegador també està disponible coma pestanya de a la barra lateral. També podeu utilitzar el Navegador per inserir elements del document actual o d'altres documents oberts i per organitzar documents mestres. Per editar un element al Navegador, feu clic amb el botó dret a l'element i, a continuació, trieu una ordre des del menú contextual. Si voleu, podeu acoblar el Navegador a la vora del vostre espai de treball.

Fonts de dades

Enumera les bases de dades que estan registrades al LibreOffice i permet gestionar-ne el contingut.

Pantalla completa

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Escala

Redueix o amplia la visualització del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!