Edita

Aquest menú conté ordres per a editar el contingut del document actual.

Desfés

Reverteix l'última ordre o entrada que heu introduït. Per a seleccionar l'ordre que voleu revertir, feu clic a la fletxa situada al costat de la icona Desfés a la barra Estàndard.

Refés

Reverteix l'acció de l'última ordre Desfés. Per a seleccionar el pas Desfés que voleu revertir, feu clic a la fletxa situada al costat de la icona Refés a la barra Estàndard.

Repeteix

Repeteix l'última ordre. Aquesta ordre està disponible al Writer i al Calc.

Retalla

Suprimeix la selecció i la copia al porta-retalls.

Copia

Copia la selecció al porta-retalls.

Enganxa

Insereix el contingut del porta-retalls a la ubicació del cursor i reemplaça el text o els objectes seleccionats.

Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Selecciona-ho tot

Selecciona tot el contingut del fitxer, del marc o de l'objecte de text actual.

Mode de selecció

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Select Text

You can enable a selection cursor in a read-only text document.

Cerca

Commuteu la visibilitat de la barra d'eines de Cerca per a cercar text o navegar per un document per element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Go to Page

Opens a dialog box to enter which page number should be shown.

Seguiment de canvis

Enumera les ordres disponibles per a fer el seguiment de canvis al fitxer.

Menú de comentaris

Mostra un submenú que us dona opcions per a respondre a comentaris d'altres usuaris, resoldre'ls i suprimir-los.

Enllaç

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Referència

Un submenú que ofereix possibilitats per a editar notes al peu, notes finals, entrades d'índex i entrades bibliogràfiques.

Camps

Obre el diàleg on podeu editar les propietats d'un camp. Feu clic davant del camp i, a continuació, seleccioneu aquesta ordre. Al diàleg, podeu utilitzar els botons de cursor per desplaçar-vos als camps anterior i següent.

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objecte OLE

Us permet editar un objecte OLE seleccionat que s'hagi inserit mitjançant el submenú Insereix ▸ Objecte OLE.

Intercanvia la base de dades

Canvia les fonts de dades per al document actual. Per a visualitzar correctament el contingut dels camps inserits, la base de dades de reemplaçament ha de contenir noms de camps idèntics.

Cursor directe activat/desactivat

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Edit Mode

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Ens cal la vostra ajuda!