Menús

La secció següent mostra una llista dels temes d'ajuda disponibles per als menús i els diàlegs.

Icona de nota

Heu de seleccionar la finestra que conté el document en què voleu treballar per poder utilitzar les ordres de menú. De la mateixa manera, heu de seleccionar un objecte en el document per poder utilitzar les ordres de menú associades a l'objecte.


Icona d'avís

Els menús són sensibles al context. Això vol dir que els elements del menú que estan disponibles són rellevants per al treball que s'està duent a terme. Si el cursor està ubicat al text, llavors tots els elements de menú que es necessiten per editar text estan disponibles. Si heu seleccionat gràfics en el document, veureu tots els elements de menú que es poden utilitzar per editar gràfics.


Fitxer

Aquestes ordres s'apliquen al document actual, creació d'un document, obertura d'un document existent, o tancament de l'aplicació.

Edita

Aquest menú conté ordres per a editar el contingut del document actual.

Visualitza

Aquest menú conté les ordres per a controlar la presentació en pantalla del document, canviar la interfície d'usuari i accedir als panells de la barra lateral.

Insereix

El menú Insereix conté ordres per inserir elements nous al document. Això inclou imatges, contingut multimèdia, diagrames, objectes d'altres aplicacions, enllaços, comentaris, símbols, notes al peu i seccions.

Format

Conté ordres per a formatar la disposició i els continguts del document.

Estils

Taula

Mostra ordres per a inserir, editar i suprimir una taula en un document de text.

Formulari

Conté les ordres per a activar el mode de disseny de formularis, activar o desactivar els assistents de control i inserir controls de formulari en el document.

Tools

Finestra

Conté ordres per a manipular i visualitzar les finestres dels documents.

Help

El menú Ajuda permet iniciar i controlar el sistema d'ajuda del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!