Adding Numbering

Addició de numeració a una llista

  1. Seleccioneu el paràgraf o els paràgrafs que vulgueu numerar.

  2. Feu una de les accions següents:

Icona de Llista ordenada

Activa o desactiva la llista ordenada

tip

A paragraph style can be configured to add numbering.


To Remove Paragraphs from an Ordered List

To remove numbering, select the numbered paragraphs, then click the Toggle Ordered List icon or the No List icon on the Formatting Bar.

To Format an Ordered List

To change the formatting of a numbered list, do one of the following:

To change the hierarchy of an ordered list, click in the list, then use the icons in the Bullets and Numbering toolbar.

note

Copying or moving an item from a numbered list to a new location continues the list numbering. To start a new numbering with the pasted item, click Toggle Ordered List twice. Any formatting on the pasted item is reset to default.


Ens cal la vostra ajuda!