Inserció, edició i enllaçament de marcs

A frame is a container for text and graphics that you can place anywhere on a page. You can also use a frame to apply a column layout to text.

To Insert a Frame

  1. Seleccioneu el text que vulgueu incloure en el marc.

  2. Trieu Insereix - Marc i feu clic a D'acord.

To Edit a Frame

Ometre text de la impressió

Any Writer frame can be set to a mode which allows viewing the text on screen, but hides the text from printing.

  1. Select the frame (you see the eight handles).

  2. Trieu Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Opcions.

  3. Desactiveu la casella de selecció Imprimeix de l'àrea Propietats i feu clic a D'acord.

To Link Frames

You can link Writer frames so that their contents automatically flow from one frame to another.

  1. Feu clic a l'extrem d'un marc que vulgueu enllaçar. Apareixeran les anses de selecció en els extrems del marc.

  2. On the Frame Bar, click the Link Frames iconIcon.

  3. Feu clic al marc amb el qual vulgueu enllaçar el marc anterior.

Només podeu enllaçar marcs si:

Quan seleccioneu un marc enllaçat es mostrarà una línia que connecta els marcs enllaçats.

Icona de nota

La característica de mida automàtica només estarà disponible per al darrer marc d'una cadena de marcs enllaçats.


Ens cal la vostra ajuda!