Inserció, edició i enllaçament de marcs

A frame is a container for text and graphics that you can place anywhere on a page. You can also use a frame to apply a column layout to text.

To Insert a Frame

  1. Seleccioneu el text que vulgueu incloure en el marc.

  2. Trieu Insereix ▸ Marc ▸ Marc.

Per a editar un marc

Ometre text de la impressió

Qualsevol marc del Writer es pot establir en un mode que permet visualitzar el text a la pantalla, però que l'amaga a l'hora d'imprimir.

  1. Select the frame (you see the eight handles).

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. A l'àrea Propietats, desmarqueu la casella Imprimeix i feu clic a D'acord.

To Link Frames

Podeu enllaçar marcs del Writer perquè el seu contingut flueixi automàticament d'un marc a un altre.

  1. Feu clic a l'extrem d'un marc que vulgueu enllaçar. Apareixeran les anses de selecció en els extrems del marc.

  2. On the Frame bar, click the Link Frames Link Frames icon icon.

  3. Feu clic al marc amb el qual vulgueu enllaçar el marc anterior.

Només podeu enllaçar marcs si:

Quan seleccioneu un marc enllaçat es mostrarà una línia que connecta els marcs enllaçats.

note

La funcionalitat de mida automàtica només estarà disponible per al darrer marc d'una cadena de marcs enllaçats.


Ens cal la vostra ajuda!