Fusió i divisió de cel·les

Podeu seleccionar cel·les adjacents i fusionar-les en una de sola. De manera inversa, podeu dividir una cel·la gran en diverses cel·les individuals.

Per a fusionar les cel·les

  1. Seleccioneu les cel·les adjacents.

  2. Trieu Taula ▸ Fusiona les cel·les.

Per a dividir les cel·les

  1. Col·loqueu el cursor a la cel·la que vulgueu dividir.

  2. Trieu Taula ▸ Divideix les cel·les.

    Un diàleg us permetrà dividir la cel·la en dues o més cel·les, tant de manera horitzontal com vertical.

Ens cal la vostra ajuda!