Aplicació de formatació de text en teclejar

Per aplicar formatació en negreta

 1. Seleccioneu el text que voleu formatar.

 2. Press +B.

  You can also press +B, type the text that you want to format in bold, and then press +B when you are finished.

Per aplicar formatació en cursiva

 1. Seleccioneu el text que voleu formatar.

 2. Premeu +I.

  També podeu prémer +I, escriviu el text que voleu formatar en cursiva, i aleshores premeu +I quan hàgiu finalitzat.

Per subratllar un text

 1. Seleccioneu el text que vulgueu subratllar.

 2. Premeu +U.

  També podeu prémer +U, escriure el text que voleu subratllar i, a continuació, prémer +U quan hagueu acabat.

Ens cal la vostra ajuda!