Inserci贸 de seccions

Podeu inserir seccions noves o enlla莽os a seccions d'altres documents en el document actual. Si inseriu una secci贸 com a enlla莽, el contingut d'aquest enlla莽 canviar脿 quan modifiqueu el document d'origen.

Per a inserir una secci贸 nova

 1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir una secci贸 nova, o b茅 seleccioneu el text que vulgueu convertir en secci贸.

  Si seleccioneu text que forma part d'un par脿graf, aquest text es convertir脿 autom脿ticament en un par脿graf nou.

 2. Trieu Insereix 鈻 Secci贸.

 3. Introdu茂u un nom per a la secci贸 al quadre Secci贸 nova.

 4. Definiu les opcions per a la secci贸 i feu clic a Insereix.

Per a inserir una secci贸 com a enlla莽

Abans de poder inserir una secci贸 com a enlla莽, heu de crear seccions en el document d'origen.

Quan obriu un document que cont茅 seccions enlla莽ades, el LibreOffice us pregunta si voleu actualitzar els continguts de les seccions. Per a actualitzar un enlla莽 de manera manual, trieu Eines 鈻 Actualitza 鈻 Enlla莽os.

Tamb茅 podeu inserir seccions enlla莽ades en documents HTML. Quan visualitzeu la p脿gina en un navegador web, els continguts d'aquestes seccions correspondran als continguts que hi havia a les seccions la darrera vegada que es va desar el document HTML.

 1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir la secci贸 enlla莽ada.

 2. Trieu Insereix 鈻 Secci贸.

 3. Introdu茂u un nom per a la secci贸 al quadre Secci贸 nova.

 4. In the Link area, select the Link check box.

 5. Feu clic al bot贸 Navega que hi ha al costat del quadre Nom del fitxer.

 6. Cerqueu el document que cont茅 la secci贸 a la qual voleu enlla莽ar i feu clic a Insereix.

 7. Seleccioneu la secci贸 que vulgueu inserir al quadre Secci贸.

 8. Feu clic a Insereix.

Ens cal la vostra ajuda!