Impressió amb l'espaiat de la línia de pàgina

La impressió de línia de la pàginaés particularment útil per a documents que tindran dues pàgines establertes una al costat de l'altra (per exemple en un llibre o fullet) per a disposicions multicolumna i per a documents destinats a la impressió de doble cara.

Per habilitar la impressió amb l'espaiat de la línia de pàgina en un document

 1. Trieu la pestanya Format ▸ Estil de pàgina ▸ Pàgina.

 2. A la secció Paràmetres de la disposició, seleccioneu la casella Usa l'espaiat de la línia de pàgina, establiu l'Estil de referència i feu clic a D'acord.

  L'Estil de referència estableix una graella vertical (tipogràfica) invisible basada en la distància de línia especificada a l'estil. Tots els paràgrafs que tinguin l'espaiat de la línia de pàgina activat utilitzaran aquesta distància de línia alineant la part inferior d'una línia de text amb la línia següent de la graella, independentment de la mida de la lletra tipogràfica o la presència de gràfics.

  Tots els paràgrafs amb l'Estil de referència seleccionat (o que heretin l'Estil de referència) s'activaran automàticament per a l'espaiat de la línia de pàgina.

Per a excloure o habilitar paràgrafs per a la impressió amb l'espaiat de la línia de pàgina

 1. Seleccioneu tots els paràgrafs que vulgueu excloure i trieu Format ▸ Paràgraf ▸ Sagnats i espaiat.

 2. Neteja la casella de selecció Activa l'espai de línia per eximir els paràgrafs. Establiu la casella de selecció per activar-la.

  La casella de selecció no té cap efecte si l'espaiat de la línia de pàgina està desactivat a l'estil de pàgina .

Per a excloure o habilitar els estils de paràgraf per a la impressió amb l'espaiat de la línia de pàgina

 1. Open the Styles window (), click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

 2. Neteja la casella de selecció Activa l'espai de línia per eximir els paràgrafs. Establiu la casella de selecció per activar-la.

  La casella de selecció no té cap efecte si l'espaiat de la línia de pàgina està desactivat a l'estil de pàgina

Ens cal la vostra ajuda!