Modificació de referències creuades

  1. Feu clic davant de la referència creuada que vulgueu modificar.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Trieu Edita ▸ Camps.

  3. Definiu les opcions que vulgueu i feu clic a D'acord.

Icona de consell

Utilitzeu els botons de cursor del diàleg Edita els camps per navegar entre les referències creuades del document actual.


Inserció de referències creuades

Inserció d'enllaços amb el Navegador

Ens cal la vostra ajuda!