Inserció de referències creuades

Les referències creuades us permeten saltar a fragments de text i a objectes específics d'un mateix document. Les referències creuades consisteixen en una destinació i una referència que s'insereixen com a camps en el document.

És possible utilitzar com a destinacions els objectes amb llegendes i les adreces d'interès.

Aplicació de referències creuades a text

Abans de poder inserir una referència creuada, heu d'especificar les destinacions en el text.

Per a inserir una destinació

 1. Seleccioneu el text que vulgueu utilitzar com a destinació per a la referència creuada.

 2. Trieu Insereix ▸ Referència creuada.

 3. Seleccioneu "Defineix la referència" a la llista Tipus.

 4. Introduïu un nom per a la destinació en el quadre Nom. El text seleccionat es mostrarà en el quadre Valor.

 5. Feu clic a Insereix. El nom de la destinació s'afegirà a la llista Selecció.

Deixeu el diàleg obert i continueu amb la secció següent.

Per a crear una referència creuada a una destinació

 1. Col·loqueu el cursor en el text on vulgueu inserir la referència creuada.

 2. Trieu Insereix ▸ Referència creuada per a obrir el diàleg si encara no és obert.

 3. Seleccioneu "Insereix una referència" a la llista Tipus.

 4. Seleccioneu la destinació a la qual vulgueu aplicar la referència creuada a la llista Selecció.

 5. A la llista Refereix usant, seleccioneu el format de la referència creuada. El format especifica el tipus d'informació que es mostra com a referència creuada. Per exemple, «Referència» insereix el text de destinació, i «Pàgina» insereix el número de la pàgina on es troba la destinació. En notes al peu, s'insereix el número de la nota al peu.

 6. Feu clic a Insereix.

 7. Finalment, feu clic a Tanca.

Aplicació de referències creuades a un objecte

Podeu aplicar referències creuades a la majoria d'objectes del document, com ara gràfics, objectes de dibuix, objectes OLE i taules, sempre que tinguin una llegenda. Per afegir una llegenda a un objecte, seleccioneu l'objecte i trieu Insereix ▸ Llegenda.

 1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir la referència creuada.

 2. Trieu Insereix ▸ Referència creuada.

 3. Seleccioneu la categoria de llegenda per a l'objecte a la llista Tipus.

 4. A la llista Selecció, seleccioneu el número de llegenda per a l'objecte al qual voleu aplicar la referència creuada.

 5. A la llista Refereix usant, seleccioneu el format de la referència creuada. El format especifica el tipus d'informació que es mostra com a referència creuada. Per exemple, «Referència» insereix la categoria de la llegenda i el text de llegenda de l'objecte.

 6. Feu clic a Insereix.

 7. Finalment, feu clic a Tanca.

Actualització de referències creuades

Per a actualitzar les referències creuades d'un document, trieu Eines ▸ Actualitza ▸ Camps del menú o premeu F9.

Icona de consell

Trieu Visualitza ▸ Noms dels camps per a commutar entre la visualització dels noms de les referències i la visualització dels continguts de les referències.


Ens cal la vostra ajuda!