Inserció de referències creuades

Les referències creuades us permeten saltar a fragments de text i a objectes específics d'un mateix document. Les referències creuades consisteixen en una destinació i una referència que s'insereixen com a camps en el document.

És possible utilitzar com a destinacions els objectes amb llegendes i les adreces d'interès.

Aplicació de referències creuades a text

Abans de poder inserir una referència creuada, heu d'especificar les destinacions en el text.

Per a inserir una destinació

 1. Seleccioneu el text que vulgueu utilitzar com a destinació per a la referència creuada.

 2. Trieu Insereix - Referència creuada.

 3. Seleccioneu "Defineix la referència" a la llista Tipus.

 4. Introduïu un nom per a la destinació en el quadre Nom. El text seleccionat es mostrarà en el quadre Valor.

 5. Feu clic a Insereix. El nom de la destinació s'afegirà a la llista Selecció.

Deixeu el diàleg obert i continueu amb la secció següent.

Per a crear una referència creuada a una destinació

 1. Col·loqueu el cursor en el text on vulgueu inserir la referència creuada.

 2. Trieu Insereix - Referència creuada per obrir el diàleg si encara no és obert.

 3. Seleccioneu "Insereix una referència" a la llista Tipus.

 4. Seleccioneu la destinació a la qual vulgueu aplicar la referència creuada a la llista Selecció.

 5. In the Refer using list, select the format for the cross-reference. The format specifies the type of information that is displayed as the cross-reference. For example, "Reference" inserts the target text, and "Page" inserts the page number where the target is located. For footnotes the footnote number is inserted.

 6. Feu clic a Insereix.

 7. Finalment, feu clic a Tanca.

Aplicació de referències creuades a un objecte

Podeu aplicar referències creuades a la majoria d'objectes del document, com ara gràfics, objectes de dibuix, objectes OLE i taules, sempre que tinguin una llegenda. Per afegir una llegenda a un objecte, seleccioneu l'objecte i trieu Insereix ▸ Llegenda.

 1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir la referència creuada.

 2. Trieu Insereix - Referència creuada.

 3. Seleccioneu la categoria de llegenda per a l'objecte a la llista Tipus.

 4. A la llista Selecció, seleccioneu el número de llegenda per a l'objecte al qual voleu aplicar la referència creuada.

 5. In the Refer using list, select the format of the cross-reference. The format specifies the type of information that is displayed as the cross-reference. For example, "Reference" inserts the caption category and caption text of the object.

 6. Feu clic a Insereix.

 7. Finalment, feu clic a Tanca.

Actualització de referències creuades

Per actualitzar les referències creuades d'un document, trieu Eines - Actualitza els camps del menú o premeu F9.

Icona de consell

Trieu Visualitza ▸ Noms dels camps per a commutar entre la visualització dels noms de les referències i la visualització dels continguts de les referències.


Modificació de referències creuades

Inserció d'enllaços amb el Navegador

Inserció d'enllaços

Ens cal la vostra ajuda!