Selecció d'allò que s'ha d'imprimir

Podeu triar si voleu imprimir pàgines individuals, un interval de pàgines o una selecció d'un document.

Impressió d'una sola pàgina

 1. Trieu Fitxer ▸ Imprimeix per obrir el quadre de diàleg Imprimeix.

 2. A la secció Àrea d'impressió i nombre de còpies seleccioneu l'opció Pàgines. El quadre de text mostrarà el número de la pàgina actual.

 3. Introduïu el número de pàgina que vulgueu imprimir.

 4. El quadre de previsualització a l'esquerra mostra la pàgina seleccionada.

Impressió d'un interval de pàgines

 1. Trieu Fitxer ▸ Imprimeix per obrir el quadre de diàleg Imprimeix.

 2. A la secció Àrea d'impressió i nombre de còpies seleccioneu l'opció Pàgines . El quadre de text mostrarà el número de la pàgina actual.

 3. Introduïu els números de pàgina per a imprimir.

  • Utilitzeu - per a un interval de pàgines. Per exemple 1-4 imprimeix totes les pàgines de la 1 a la 4.

  • També es permeten intervals parcials: -5 imprimeix totes les pàgines fins a la pàgina 5; 10- imprimeix des de la pàgina 10 fins al final del document.

  • Utilitzeu , o ; per a una llista de pàgines. Per exemple, 1,3;7 imprimeix les pàgines 1, 3 i la 7. Els espais són opcionals: 1, 3, 7 també funciona.

  • Les combinacions també són possibles. Per exemple, 1, 3, 5-10, 15- imprimeix les pàgines 1,3, 5 fins a la 10 i 15 fins al final del document.

 4. El quadre de previsualització a l'esquerra mostra les pàgines seleccionades.

Impressió d'una selecció de text o gràfics

 1. Seleccioneu el contingut a imprimir.

 2. Trieu Fitxer ▸ Imprimeix per a obrir el quadre de diàleg Imprimeix.

 3. A la secció Àrea d'impressió i nombre de còpies trieu l'opció Selecció.

 4. El quadre de previsualització mostra el material seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!