Canvi de l'orientació de la pàgina

Totes les propietats per als documents de text del Writer, com ara l'orientació de la pàgina, es defineixen mitjançant estils de pàgina. Per defecte, els documents de text nous utilitzen l'estil de pàgina «Per defecte» per a totes les pàgines. En un document de text existent, és possible que s'hagin aplicat estils de pàgina diferents.

Noteu que els canvis que apliqueu a una propietat de pàgina només afectaran les pàgines que utilitzin l'estil de pàgina actual. L'estil de pàgina actual es llista a la barra d'estat, al límit inferior de la finestra.

Per a canviar l'orientació de pàgina de totes les pàgines

Si el document de text només conté pàgines amb el mateix estil de pàgina, podreu canviar les propietats de pàgina directament:

 1. Trieu Format ▸ Estil de la pàgina.

 2. Feu clic a la pestanya Pàgina.

 3. A Format del paper, seleccioneu «Vertical» o «Horitzontal».

 4. Feu clic a D'acord.

Per a canviar l'orientació de la pàgina només en algunes pàgines

El LibreOffice utilitza estils de pàgina per especificar l'orientació de les pàgines en un document. A més, els estils de pàgina defineixen altres propietats de les pàgines, com ara la capçalera o el peu o els marges de pàgina. Podeu canviar l'estil de pàgina «Per defecte» per al document actual o definir estils de pàgina propis i aplicar-los a qualsevol part del text.

A la part final d'aquest document d'ajuda trobareu més informació relativa al concepte d'estil de pàgina i a l'abast dels estils de pàgina.

note

A diferència dels estils de caràcter o de paràgraf, els estils de pàgina no disposen de jerarquies. Així, podeu crear un nou estil de pàgina basat en les propietats d'un estil de pàgina existent, però si més endavant feu canvis en l'estil d'origen, el nou estil de pàgina no heretarà aquests canvis de manera automàtica.


Per a canviar l'orientació de pàgina per a totes les pàgines que comparteixin el mateix estil de pàgina, en primer lloc haureu de crear un estil de pàgina i a continuació aplicar-lo:

 1. Trieu Visualitza ▸ Estils.

 2. Feu clic a la icona Estils de pàgina.

 3. Feu clic amb el botó dret a un estil de pàgina i trieu Nou. Inicialment, el nou estil de pàgina obtindrà totes les propietats de l'estil de pàgina seleccionat.

 4. Introduïu un nom per a l'estil de pàgina en el quadre Nom de la pestanya Organitzador, per exemple, «El meu estil horitzontal».

 5. En el quadre Estil següent, seleccioneu l'estil de pàgina que vulgueu aplicar a la pàgina que segueixi a una pàgina amb el nou estil. Vegeu la secció Abast dels estils de pàgina, al final d'aquest document d'ajuda.

 6. Feu clic a la pestanya Pàgina.

 7. A Format del paper, seleccioneu «Vertical» o «Horitzontal».

 8. Feu clic a D'acord.

Amb aquesta acció haureu definit un estil de pàgina anomenat «El meu estil horitzontal». Per a aplicar-lo, feu doble clic a «El meu estil horitzontal» a la finestra Estils i formatació, i canviaran totes les pàgines amb l'estil de pàgina actual. En canvi, si heu definit que l'«estil següent» sigui diferent, només canviarà la primera pàgina amb l'estil de pàgina actual.

Per a alternar ràpidament entre les disposicions de pàgina vertical i horitzontal

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

Abast dels estils de pàgina

Els estils de pàgina del LibreOffice poden tenir abasts diferents, de manera que quan editeu un estil de pàgina poden produir-se canvis a una o més pàgines del document de text.

Estils de pàgina per a una sola pàgina

Es pot definir un estil de pàgina que s'apliqui només a una pàgina. L'estil «Primera pàgina» n'és un exemple. Establiu aquesta propietat definint un altre estil de pàgina com a «estil següent» a la pàgina de la pestanya Format ▸ Estil de pàgina ▸ Organitzador.

Els estils d'una sola pàgina s'inicien a partir de l'extrem inferior de l'abast de l'estil de pàgina actual i s'estenen fins al salt de pàgina següent. El salt de pàgina següent apareix de manera automàtica quan el text flueix a la pàgina següent, i també rep el nom de "salt de pàgina suau". Si ho preferiu, podeu inserir un salt de pàgina manual.

To insert a manual page break at the cursor position, press +Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

Abast d'un estil de pàgina definit de manera manual

The “Default” page style does not set a different "next style" on the Format - Page Style - Organizer tab page. Instead, the "next style" is set also to be “Default”. All page styles that are followed by the same page style can span multiple pages. The lower and upper borders of the page style range are defined by "page breaks with style". All the pages between any two "page breaks with style" use the same page style.

Podeu inserir un "salt de pàgina amb estil" directament a la posició del cursor, o bé podeu aplicar la propietat "salt de pàgina amb estil" a un paràgraf o a un estil de paràgraf.

Realitzeu una de les accions següents:

Ens cal la vostra ajuda!