Números de pàgina

En el Writer, un número de pàgina és un camp que podeu introduir en el text.

Per a inserir números de pàgina

Choose Insert - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


Aquests camps canviaran de posició quan afegiu o suprimiu text, per la qual cosa és millor inserir el camp de número de pàgina en una capçalera o en un peu que tinguin la mateixa posició i que es repeteixin a cada pàgina.

Trieu Insereix ▸ Capçalera i peu ▸ Capçalera ▸ (nom de l'estil de pàgina) o Insereix ▸ Capçalera i peu ▸ Peu ▸ (nom de l'estil de pàgina) per a afegir una capçalera o un peu a totes les pàgines que tinguin l'estil de pàgina actual.

Per iniciar en un número de pàgina determinat

Si voleu més control sobre els números de pàgina (per exemple, si heu creat un document de text que ha de començar per la pàgina 12), realitzeu les accions següents:

 1. Feu clic al primer paràgraf del document.

 2. Trieu la pestanya Format ▸ Paràgraf ▸ Flux del text.

 3. Habiliteu Insereix a l'àrea Salts. Habiliteu Amb estil de pàgina per a poder definir el nou Número de pàgina. Feu clic a D'acord.

Icona de nota

El nou número de pàgina és un atribut del primer paràgraf de la pàgina.


To Select the Page Number Format

Si voleu aplicar numeració romana del tipus i, ii, iii, iv, etc., realitzeu les accions següents:

 1. Feu doble clic just abans del camp del número de pàgina. Visualitzareu el diàleg Edita els camps.

 2. Seleccioneu un format de número i feu clic a D'acord.

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

Per a fer-ho, haureu d'aplicar estils de pàgina diferents en el document del Writer. Així, el primer estil de pàgina inclourà un peu amb un camp de número de pàgina formatat per mostrar xifres romanes, mentre que l'estil de pàgina següent inclourà un peu amb un camp de número de pàgina formatat amb un altre estil.

Els dos estils de pàgina han d'estar separats per un salt de pàgina. En el Writer, podeu inserir salts de pàgina automàtics i salts de pàgina manuals.

Dependrà del mètode més adequat per al document: utilitzar un salt de pàgina inserit manualment entre estils de pàgina, o bé utilitzar un canvi automàtic. Si només necessiteu tenir una pàgina de títol amb un estil diferent del de la resta de pàgines, podeu utilitzar el mètode automàtic:

Per aplicar un estil de pàgina diferent a la primera pàgina

 1. Feu clic a la primera pàgina del document.

 2. Choose View - Styles ().

 3. Feu clic a la icona Estils de pàgina de la finestra Estils.

 4. Feu doble clic a l'estil «Primera pàgina».

Ara la pàgina de títol té aplicat l'estil «Primera pàgina», mentre que a les pàgines següents s'aplicarà l'«Estil de pàgina per defecte» automàticament.

Ara podreu inserir, per exemple, un peu només per a l'«Estil de pàgina per defecte», o bé inserir peus per a tots dos estils de pàgina, però amb camps de número de pàgina formatats diferentment.

Per a aplicar un canvi d'estil de pàgina inserit manualment

 1. Feu clic a l'inici del primer paràgraf de la pàgina on s'aplicarà un estil de pàgina diferent.

 2. Trieu Insereix ▸ Més salts ▸ Salt manual. S'obrirà el diàleg Insereix un salt.

 3. Seleccioneu un estil de pàgina en el quadre de llista Estil, on també podeu indicar un nou número de pàgina. Feu clic a D'acord.

S'utilitzarà l'estil de pàgina seleccionat a partir del paràgraf actual i fins al següent salt de pàgina amb estil. Pot ser que abans hàgiu de crear l'estil de pàgina nou.

Inserció de números de pàgina en els peus

Quant a les capçaleres i els peus

Alternar estils de pàgina en pàgines senars i parelles

Creació d'un estil de pàgina basat en la pàgina actual

Inserció del nom i del número de capítol en una capçalera o en un peu

Formatació de capçaleres i peus

Ens cal la vostra ajuda!