Navegador per a documents de text

El Navegador mostra les diverses parts del document, com ara els encapçalaments, les taules, els marcs, els objectes i els enllaços.

  1. Premeu F5 per obrir el Navegador.

  2. Per saltar ràpidament a una posició del document, feu doble clic a un element de la finestra Navegador o introduïu el número de pàgina pertinent al quadre de text del botó de selecció de pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!