Formatació d'un índex o d'una taula de continguts

Podeu aplicar estils de paràgraf diferents, assignar enllaços a entrades i canviar la disposició i el color de fons dels índexs mitjançant el diàleg Insereix un índex.

Per a aplicar un estil de paràgraf diferent a un nivell de l'índex

 1. Feu clic amb el botó dret a l'índex o a la taula de continguts i trieu Edita l'índex o la taula.

 2. Feu clic a la pestanya Estils.

 3. Feu clic a un nivell d'índex a la llista Nivells.

 4. Feu clic a l'estil que vulgueu aplicar a la llista Estil de paràgraf.

 5. Feu clic al botó d'assignació <.

 6. Feu clic a D'acord.

Per a assignar enllaços a entrades d'una taula de continguts

Podeu assignar una referència creuada com a enllaç a les entrades d'una taula de continguts.

 1. Feu clic amb el botó dret a la taula de continguts i trieu Edita l'índex o la taula.

 2. Feu clic a la pestanya Entrades.

 3. Feu clic al nivell d'encapçalament al qual vulgueu assignar enllaços a la llista Nivell.

 4. A l'àrea Estructura, feu clic en el quadre que hi ha davant d'E# i feu clic a Enllaç.

 5. Feu clic en el quadre que hi ha darrere l'E, i a continuació feu clic a Enllaç.

 6. Repetiu-ho per a cada nivell d'encapçalament per al qual vulgueu crear enllaços, o bé feu clic al botó Tots els nivells per aplicar la formatació a tots els nivells.

Creació d'una taula de continguts

Definició d'entrades en índexs o en taules de continguts

Actualització, edició i supressió d'índexs i taules de continguts

Edició i supressió d'entrades d'índexs i taules

Creació d'índexs alfabètics

Índexs definits per l'usuari

Creació d'una bibliografia

Índexs per a diversos documents

Ens cal la vostra ajuda!