Definició d'entrades en índexs o en taules de continguts

Per a definir entrades en índexs

  1. Feu clic a una paraula o seleccioneu les paraules del document que vulgueu utilitzar com a entrada de l'índex.

  2. Trieu Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Entrada d'índex i feu una de les accions següents

Diàleg Entrada d'índex

Per a definir entrades en les taules de continguts

The best way to generate a table of contents is to apply the predefined “Heading N” paragraph styles, such as “Heading 1”, to the paragraphs that you want to include in your table of contents.

Per utilitzar un estil de paràgraf personalitzat com a entrada d'una taula de continguts

  1. Trieu Eines ▸ Numeració d'encapçalaments i feu clic a la pestanya Numeració.

  2. Seleccioneu l'estil de paràgraf que vulgueu incloure a la taula de continguts en el quadre Estil de paràgraf.

  3. A la llista Nivell, feu clic al nivell de l'estil de paràgraf.

  4. Feu clic a D'acord. Ara podreu aplicar l'estil als encapçalaments del document i incloure'ls a la taula de continguts.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Heading Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Ens cal la vostra ajuda!