Sagnat de paràgrafs

Icona de nota

Per a canviar les unitats de mesura, trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ General i seleccioneu una unitat de mesura nova en l'àrea de configuració.


Podeu canviar els sagnats del paràgraf actual, de tots els paràgrafs seleccionats o per a un estil de paràgraf.

Icona de consell

També podeu definir els sagnats mitjançant el regle. Per a visualitzar el regle, trieu Visualitza ▸ Regle.


Els sagnats es calculen en relació amb els marges de pàgina esquerre i dret. Introduïu un valor negatiu si voleu que el paràgraf ocupi el marge de la pàgina.

Els sagnats varien segons la direcció de l'escriptura. Aquest és el cas, per exemple, del valor de sagnat abans del text per a les llengües que s'escriuen d'esquerra a dreta. La vora esquerra del paràgraf. L'extrem esquerre del paràgraf se sagna respecte del marge esquerre de la pàgina. En canvi, per a les llengües que s'escriuen de dreta a esquerra, amb aquest valor l'extrem dret del paràgraf se sagna respecte del marge dret de la pàgina.

Per als sagnats francesos, introduïu un valor positiu a Des de l'esquerra i un valor negatiu a Primera línia.

Format - Paràgraf - Sagnats i espaiat

Utilització dels regles

Plantilles i estils

Ens cal la vostra ajuda!