Inserció d'enllaços amb el Navegador

Mitjançant el Navegador podeu inserir una referència creuada com a enllaç en el document. També podeu establir referències creuades amb altres documents del LibreOffice. Si feu clic a l'enllaç quan el document és obert al LibreOffice, s'obrirà l'element al qual es fa referència.

  1. Obriu el document o els documents que contenen els elements als quals voleu aplicar la referència creuada.

  2. Feu clic a la icona Navegador de la barra Estàndard.

  3. Feu clic a la fletxa que hi ha al costat de la icona Mode d'arrossegament i assegureu-vos que Insereix com a enllaç estigui activat.

  4. A la llista de la part inferior del Navegador, seleccioneu el document que conté l'element al qual voleu aplicar la referència creuada.

  5. A la llista del Navegador, feu clic al signe més del costat de l'element que vulgueu inserir com a enllaç.

  6. Arrossegueu l'element a la posició on vulgueu inserir l'enllaç en el document.

El nom de l'element s'insereix en el document com un enllaç subratllat.

Ens cal la vostra ajuda!