Amagar text

Podeu utilitzar camps i seccions per amagar o mostrar text en el document quan es compleixi una condició.

Abans de poder amagar text, heu de crear una variable que s'utilitzarà en la condició per a amagar aquest text.

Per a crear una variable

 1. Feu clic en el document i trieu Insereix ▸ Camps ▸ Més camps.

 2. Feu clic a la pestanya Variables i a continuació feu clic a «Defineix la variable» a la llista Tipus.

 3. Feu clic a «General» a la llista Format.

 4. Introduïu un nom per a la variable al quadre Nom, per exemple, Amaga.

 5. Introduïu un valor per a la variable al quadre Valor, per exemple, 1.

 6. Per a amagar una variable en el document, seleccioneu Invisible.

 7. Feu clic a Insereix i a Tanca.

Per a amagar text

 1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir el text.

 2. Trieu Insereix ▸ Camps ▸ Més camps i feu clic a la pestanya Funcions.

 3. Feu clic a «Text amagat» a la llista Tipus.

 4. Introduïu una expressió al quadre Condició. Per exemple, utilitzant la variable que heu definit prèviament, introduïu Amaga==1.

 5. Introduïu el text que vulgueu amagar en el quadre Text amagat.

 6. Feu clic a Insereix i a Tanca.

Per a amagar un paràgraf

 1. Feu clic al paràgraf on vulgueu afegir el text.

 2. Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Més camps i feu clic a la pestanya Funcions.

 3. Feu clic a «Paràgraf amagat» a la llista Tipus.

 4. Introduïu una expressió al quadre Condició. Per exemple, utilitzant la variable que heu definit prèviament, introduïu Amaga==1.

 5. Feu clic a Insereix i a Tanca.

note

Heu d'activar aquesta característica eliminant la marca de selecció Paràgrafs ocults al quadre de diàleg LibreOffice Writer ▸ Visualitza. Quan la marca de selecció està activada, no es pot amagar cap paràgraf.


Per a amagar una secció

 1. Seleccioneu el text que vulgueu amagar en el document.

 2. Trieu Insereix ▸ Secció.

 3. A l'àrea Amaga, seleccioneu Amaga i introduïu una expressió al quadre Condició. Per exemple, utilitzant la variable que heu definit prèviament, introduïu Amaga==1.

 4. Feu clic a Insereix.

Ens cal la vostra ajuda!