Quant a les capçaleres i els peus

Les capçaleres i els peus són àrees dels marges superior i inferior de la pàgina on podeu afegir text o gràfics. Les capçaleres i els peus s'afegeixen a l'estil de pàgina actual. Qualsevol pàgina que utilitzi el mateix estil rebrà automàticament la capçalera o el peu que afegiu. Podeu inserir camps, com ara números de pàgina i encapçalaments de capítol, a les capçaleres i els peus d'un document de text.

Icona de nota

L'estil de pàgina per a la pàgina actual es mostra a la Barra d'estat.


Capçaleres i peus en documents HTML

Algunes de les opcions per a les capçaleres i els peus també estan disponibles per als documents HTML. Les capçaleres i els peus no són compatibles amb el llenguatge HTML, per la qual cosa s'exporten amb unes etiquetes especials que permeten visualitzar-les en els navegadors. Les capçaleres i els peus només s'exporten als documents HTML si estan habilitats en el mode de disposició web. Quan torneu a obrir el document amb el LibreOffice, les capçaleres i els peus es visualitzaran correctament, inclosos els camps que hàgiu inserit.

Ens cal la vostra ajuda!