Consultar dades de l'usuari en camps o condicions

Podeu accedir a algunes de les dades de l'usuari i comparar-les amb condicions o camps. Per exemple, podeu comparar les dades de l'usuari amb els operadors següents:

Operador

Significat

== o EQ

és igual a

!= o NEQ

és diferent de


Si ho voleu, podeu utilitzar una condició per amagar un determinat text del document a un determinat usuari.

  1. Seleccioneu el text del document que vulgueu amagar.

  2. Trieu Insereix ▸ Secció.

  3. Activeu la casella de selecció Amaga a l'àrea Amaga.

  4. En el quadre Amb condició, introduïu user_lastname == "Tal", on "Tal" són els cognoms de l'usuari al qual voleu amagar el text.

  5. Feu clic a Insereix i deseu el document.

Icona de nota

El nom de la secció amagada encara es podrà visualitzar al Navegador.


La taula següent us ofereix una llista de les variables d'usuari a les quals podeu accedir en definir una condició o un camp:

Variables d'usuari

Significat

user_firstname

Nom

user_lastname

Cognoms

user_initials

Inicials

user_company

Empresa

user_street

Carrer

user_country

País

user_zipcode

Codi postal

user_city

Ciutat

user_title

Tractament

user_position

Càrrec

user_tel_work

Número de telèfon de la feina

user_tel_home

Número de telèfon particular

user_fax

Número de fax

user_email

Adreça electrònica

user_state

Estat


Ens cal la vostra ajuda!