Inserció d'un camp de data fixa o variable

Podeu inserir la data com a camp actualitzable cada vegada que obriu el document, o bé com a camp no actualitzable.

  1. Trieu Insereix ▸ Camps ▸ Més camps i feu clic a la pestanya Document.

  2. Feu clic a «Data» a la llista Tipus i realitzeu una de les accions següents:

    Per a inserir la data com a camp actualitzable cada vegada que obriu el document, feu clic a «Data» a la llista Selecciona.

    Per a inserir la data com a camp no actualitzable, feu clic a «Data (fixa)» a la llista Selecciona.

Quant als camps

Consultar dades de l'usuari en camps o condicions

Addició de camps d'entrada

Ens cal la vostra ajuda!