Numeració de capítols

Podeu modificar la jerarquia dels encapçalaments o assignar un nivell en la jerarquia a un estil de paràgraf personalitzat. També podeu afegir numeració de capítols i de seccions als estils de paràgraf d'encapçalament. Per defecte, l'estil de paràgraf «Encapçalament 1» és el primer de la jerarquia dels capítols.

Per afegir numeració automàtica a un estil d'encapçalament

  1. Trieu Eines - Numeració de capítols i, a continuació, feu clic a la pestanya Numeració.

  2. Al quadre Estil de paràgraf, seleccioneu l'estil de capçalera al qual voleu afegir números de capítol.

  3. Al quadre Número, seleccioneu l'esquema de numeració que voleu utilitzar i, a continuació, feu clic a D'acord.

Per a suprimir la numeració de capítols automàtica d'un paràgraf d'encapçalament

  1. Feu clic a l'inici del text del paràgraf d'encapçalament, després del número.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

note

Press Shift+Backspace with the cursor at the beginning of the heading to return the number.


Per utilitzar un estil de paràgraf personalitzat com a encapçalament

  1. Trieu Eines ▸ Numeració de capítols i feu clic a la pestanya Numeració.

  2. Feu clic al nivell d'encapçalament que vulgueu assignar a l'estil de paràgraf personalitzat a la llista Nivell.

  3. Seleccioneu l'estil personalitzat en el quadre Estil de paràgraf.

  4. Feu clic a D'acord.

Ens cal la vostra ajuda!