Numeració per a encapçalaments

Feu servir el diàleg Numeració d'encapçalaments per a afegir numeració als encapçalaments. Els diferents nivells que hi ha al diàleg us permeten assignar diversos encapçalaments per a crear un esquema estructural del vostre document. Amb els paràmetres per defecte, l'estil de paràgraf «Encapçalament 1» es correspon al nivell 1 de l'esquema; aquest es considera el nivell superior d'estructuració d'un document. L'estil de paràgraf «Encapçalament 2» té el nivell d'esquema 2, i així successivament. També podeu usar el diàleg per a assignar un estil de paràgraf personalitzat com a encapçalament de l'estructura del document.

Per a afegir numeració automàtica a un encapçalament

 1. Trieu Eines ▸ Numeració d'encapçalaments i, tot seguit, feu clic a la pestanya Numeració.

 2. Select the Level to configure.

 3. In the Paragraph style box, select the paragraph style for the selected level.

 4. In the Number box, select the numbering scheme that you want to use for that heading, then click OK.

Per a eliminar la numeració automàtica d'un encapçalament

 1. Feu clic a l'inici del text del paràgraf d'encapçalament, després del número.

 2. Press the Backspace key to delete the number.

 3. Press Shift+Backspace with the cursor at the beginning of the heading to return the number.

This procedure removes the numbering for an individual heading. To remove or modify the automatic numbering for all headings, use the Heading Numbering dialog .

Per utilitzar un estil de paràgraf personalitzat com a encapçalament

 1. Trieu Eines ▸ Numeració d'encapçalaments i, tot seguit, feu clic a la pestanya Numeració.

 2. Click the level that you want to assign to the custom paragraph style in the Level list.

 3. Seleccioneu l'estil personalitzat en el quadre Estil de paràgraf.

 4. Feu clic a D'acord.

Ens cal la vostra ajuda!