Càlculs entre taules

Podeu realitzar càlculs que abastin més d'una taula d'un document de text.

  1. Obriu un document de text, inseriu-hi dues taules i introduïu nombres en unes quantes cel·les de totes dues taules.

  2. Col·loqueu el cursor en una cel·la buida d'una de les dues taules.

  3. Premeu F2.

  4. A la Barra de fórmules, introduïu la funció que voleu aplicar, per exemple, =SUMA.

  5. Feu clic a una cel·la que contingui un nombre, premeu la tecla de més (+) i feu clic a una altra cel·la que també contingui un nombre.

  6. Premeu Retorn.

Barra de fórmules

Càlculs en documents de text

Càlcul de fórmules complexes en documents de text

Calcular una fórmula i enganxar-ne el resultat en un document de text

Càlcul de totals de cel·les en taules

Ens cal la vostra ajuda!