Càlcul de fórmules complexes en documents de text

Podeu utilitzar funcions predefinides per a una fórmula i a continuació inserir el resultat del càlcul en un document de text.

Per exemple, per a calcular el valor mitjà de tres nombres, realitzeu les accions següents:

  1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir la fórmula i premeu F2.

  2. Feu clic a la icona Fórmula i trieu «Mitjana» de la llista de funcions estadístiques.

  3. Introduïu els tres nombres separats per barres verticals (|).

  4. Premeu Retorn. El resultat s'inserirà com un camp en el document.

Per a editar la fórmula, feu doble clic al camp del document.

Mostrar el resultat del càlcul d'una taula en una altra taula

Barra de fórmules

Càlculs en documents de text

Calcular una fórmula i enganxar-ne el resultat en un document de text

Càlcul de totals de cel·les en taules

Càlculs entre taules

Ens cal la vostra ajuda!