Càlcul de fórmules complexes en documents de text

Podeu utilitzar funcions predefinides per a una fórmula i a continuació inserir el resultat del càlcul en un document de text.

Per exemple, per a calcular el valor mitjà de tres nombres, realitzeu les accions següents:

  1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir la fórmula i premeu F2.

  2. Feu clic a la icona Fórmula i trieu «Mitjana» de la llista de funcions estadístiques.

  3. Introduïu els tres nombres separats per barres verticals (|).

  4. Premeu Retorn. El resultat s'inserirà com un camp en el document.

Per a editar la fórmula, feu doble clic al camp del document.

Ens cal la vostra ajuda!