Definició dels colors de fons o dels gràfics de fons

Podeu definir un color de fons o utilitzar un gràfic com a fons per a diversos tipus d'objecte al LibreOffice Writer.

Per a aplicar un fons a caràcters de text

  1. Seleccioneu els caràcters.

  2. Trieu Format ▸ Caràcter.

  3. Feu clic a la pestanya Fons i seleccioneu el color de fons.

Per a aplicar un fons a un paràgraf

  1. Col·loqueu el cursor en el paràgraf o seleccioneu més d'un paràgraf.

  2. Trieu Format - Paràgraf.

  3. Seleccioneu el color o el gràfic de fons a la pestanya Fons.

tip

Per seleccionar un objecte del fons, manteniu premuda la tecla i feu clic a l'objecte. També podeu utilitzar el Navegador per seleccionar l'objecte.


Per a aplicar un fons a tota o a part d'una taula de text

  1. Col·loqueu el cursor a la taula del document de text.

  2. Trieu Taula ▸ Propietats.

  3. Seleccioneu el color o el gràfic de fons a la pestanya Fons.

  4. En el quadre Per a, trieu si el color o el gràfic s'han d'aplicar a la cel·la actual, a la fila actual o a tota la taula. Si seleccioneu més d'una cel·la o més d'una fila abans d'obrir el diàleg, el canvi s'aplicarà a la selecció.

tip

També podeu utilitzar una icona per a aplicar un fons a les parts de la taula.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Ens cal la vostra ajuda!